การฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคล

ภาพถ่ายการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคล การฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคล เป็นชุดของกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพส่วนบุคคลที่นำไปสู่ความสำเร็จของบุคคล ต้องขอบคุณการออกกำลังกายที่เน้นการเติบโตของบุคลิกภาพบุคคลสามารถเปลี่ยนลักษณะนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ให้กลายเป็นแง่บวกได้มากขึ้นและสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความคิดเชิงลบและเชิงซ้อนเชิงลบที่หลากหลาย

การเติบโตส่วนบุคคลเป็นกระบวนการที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาบุคคลความปรารถนาที่จะดีขึ้น การเติบโตส่วนบุคคลถือว่าเป็นทุกสถานการณ์ปัจจัยและโอกาสที่นำบุคคลเข้ามาใกล้เพื่อบรรลุอุดมคติ

การเติบโตส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของศักยภาพของมนุษย์ ศักยภาพ - ชุดของคุณลักษณะของ แต่ละบุคคล แสดงความสามารถของเขาในการผลักดันจากจุดอ้างอิงภายในที่ยั่งยืนเพื่อรักษาเสถียรภาพของกิจกรรมภายใต้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ นี่คือชุดของคุณสมบัติลักษณะที่ช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมการตัดสินใจตามความคิดส่วนตัว

มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสมาชิกที่มีศักยภาพของกลุ่มแต่ละคนที่จะรู้ว่าอันตรายของการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคลเพื่อให้แทนที่จะเป็นประโยชน์พวกเขาจะไม่ได้รับความเสียหายมากขึ้นและรักษาสุขภาพจิต

เป้าหมายพื้นฐานของการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคลคือการเติบโตภายในของแต่ละบุคคลการพัฒนาตนเองและ การพัฒนาความมั่นใจ

การฝึกอบรมทางจิตวิทยาของการเจริญเติบโตส่วนบุคคล

เป้าหมายของการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคลคือการปรับมุมมองโลกเปลี่ยนแบบแผนของกิจกรรมที่ป้องกันไม่ให้บุคคลจากการประสบความสำเร็จและมีความสุขมากขึ้น

วิชาที่ต้องการเปลี่ยนลักษณะส่วนบุคคลให้เป็นลักษณะเชิงบวกและเชิงคุณภาพจะต้องผ่านการฝึกอบรมการเติบโตส่วนบุคคล บุคคลที่เรียนจบหลักสูตรเหล่านี้จะสงบสติอารมณ์ดีมีความสุขและไม่มีจิตวิญญาณมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคนิคพิเศษทางจิตวิทยาบุคคลสามารถโปรแกรมเพื่อความสำเร็จ นี่เป็นเพราะชั้นเรียนและแบบฝึกหัดพิเศษที่นำไปสู่ความจริงที่ว่าสมาชิกของกลุ่มจะสามารถเข้าใจทัศนคติที่ลึกที่สุดของพวกเขาซึ่งจิตใต้สำนึกมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่มากที่สุดและกระตุ้นผลลัพธ์ของกิจกรรมบางอย่าง

เป้าหมายของการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคล คือการรับรู้และตระหนักถึงโอกาส (ศักยภาพ) โดยธรรมชาติในบุคคลที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ เป้าหมายมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่ม บ่อยครั้งที่เป้าหมายการออกกำลังกายครอบคลุมประเด็นทั่วไปบางประการ:

- การก่อตัวของความรู้ด้วยตนเองโดยการลดอุปสรรคทางจิตวิทยาและกำจัดความไม่จริงใจของบุคลิกภาพเอง

- การพัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่ขัดขวางหรืออำนวยความสะดวกในการทำงานของกลุ่ม (ขนาดสมาชิกหรือกลุ่ม)

- ศึกษาความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม

- การเรียนรู้ทักษะการวินิจฉัยองค์กรกลุ่มปัญหาส่วนตัวเช่นการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งในกลุ่มการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มการสร้างเงื่อนไขการฝึกอบรม

เป้าหมายของการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคลเกิดขึ้นได้เมื่อสมาชิกกลุ่มสามารถตัดสินใจอย่างอิสระเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตของเขา ผู้เข้าร่วมเองพบว่ามีความหลากหลายในการรับรู้ชีวิตรอบตัวพวกเขาพวกเขาสามารถค้นพบชีวิตที่มีค่าเกี่ยวกับคนที่รักที่สุดเพื่อนสนิทและตัวเอง

บุคคลสามารถประสบกับความปั่นป่วนและความปั่นป่วนทางอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งมักนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมตนเองเพราะเขาต้องการทำแบบฝึกหัดหรือคำแนะนำของโค้ชซึ่งบางครั้งไม่มีความหมายที่ชัดเจน

ทุกคนที่ต้องการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนั้นต้องคิดว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือยังจริงๆชีวิตปัจจุบันของเขาค่อนข้างจะเหมาะกับเขา หากบุคคลไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องการผู้ฝึกสอนจะไม่อนุญาตให้เขาเข้าร่วมกลุ่ม

สมาชิกในอนาคตของการฝึกอบรมควรมีความปรารถนาที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ก็ยังต้องเข้าใกล้พารามิเตอร์บางอย่าง ผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคลจะต้องมีสุขภาพจิตที่สมดุลทางอารมณ์สงบและปราศจากความเบี่ยงเบนทางจิต

โค้ชกลุ่มควรกระตุ้นกระบวนการตัดสินใจด้วยตนเองโดยบุคคลการจัดอันดับและโครงสร้างของคุณค่าแนวทางและเป้าหมายของเขา สิ่งนี้ทำผ่านการใช้เทคนิคเทคนิคและวิธีการวิจัยต่าง ๆ เช่น gestalt จิตวิทยาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและวิธีการดำรงอยู่

ประเภทของการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคลแยกแยะความแตกต่างทางจิตวิทยาและความลับ

การฝึกอบรมทางจิตวิทยาดำเนินการภายใต้การแนะนำของวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านจิตวิทยาโดยใช้หมวดหมู่และคำจำกัดความ แตกต่างจากคนลึกลับซึ่งนำโดยบุคคลที่มีความรู้ด้านจิตวิทยาในระดับครัวเรือนและเป็นเจ้าของความรู้ลึกลับและลึกลับ

ประเภทของการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคล :

- การพัฒนาส่วนบุคคล (ใช้เพื่อความรู้ทั่วไปที่จำเป็นสำหรับการปฐมนิเทศในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลาย) ตัวอย่างเช่นคนเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเขาพัฒนาคุณลักษณะที่แข็งแกร่งและดีในตัวเองดูดซึมพฤติกรรมที่มีความมั่นใจเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเอง

- การฝึกอบรมจิตอายุรเวท (ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตพวกเขามีขั้นตอนพิเศษเทคนิควิธีการและการออกกำลังกายซึ่งการดูดซึมของพฤติกรรมในชีวิตและความยากลำบากส่วนบุคคลจะดำเนินการ)

- การฝึกอบรมของรัฐ (เป็นแบบพิเศษรวมถึงวิธีการเอาชนะสถานะของ ความกลัว และอุปสรรคภายในอื่น ๆ และความซับซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในมนุษย์)

- การฝึกอบรมการวิจัย (ช่วยบุคคลที่ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าใจข้อ จำกัด ส่วนบุคคลและรับประสบการณ์ทางอารมณ์ซึ่งมักจะช่วยในการตระหนักถึงบางสิ่ง)

- การเปลี่ยนแปลง (เน้นที่ความเชื่อพื้นฐาน (ลึก) ของบุคคลค่านิยมและสภาพของเขา) บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณภายในที่มีประสิทธิภาพมาก (การมองเห็น, การพัฒนา, การ มองเห็น ) เนื่องจากการเกิดขึ้นซึ่งเขาจะสามารถระบุสิ่งใหม่ในชีวิตประจำวันหรือตระหนักถึงสิ่งที่แตกต่าง

การฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคลสำหรับผู้หญิงเกี่ยวข้องกับการแบ่งออกเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างขั้ว กลุ่มแรกประกอบด้วยผู้หญิงที่สมาชิกครอบครัวถูกกดขี่

เป้าหมายของการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคลคือการได้รับความรู้ด้วยตนเองและปลูกฝังความแข็งแกร่งของจิตใจซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและต่อต้านผู้ที่ต้องการรักษาเจตจำนงของผู้หญิงจากชีวิตที่เป็นอิสระมีความสุขและพอเพียง

การฝึกอบรมสำหรับผู้หญิงเกิดขึ้นในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมกลุ่มช่วยให้ผู้หญิงมีแรงผลักดันที่มีพลังเพราะอยู่ระหว่างคนที่มีใจเดียวกันเธอรู้สึกมั่นใจ

กลุ่มที่สองของการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคลประกอบด้วยผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่และ บริษัท ที่ครองตำแหน่งผู้นำ

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นผู้นำได้ แต่โดยธรรมชาติแล้วหลายคนต้องทำงานในองค์กรและดำรงตำแหน่งผู้นำ เสน่ห์ดึงดูดใจของบุคคลช่วยให้บุคคลบรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญในการพัฒนาอาชีพ ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัตินี้จำเป็นต้องทำงานอย่างจริงจังและฝึกฝนวินัยในตัวเอง อย่างไรก็ตามการทำงานอย่างหนักไม่ได้ช่วยให้ผู้หญิงเอาชนะปัญหาเช่นความขี้ขลาดภายในที่สัมพันธ์กับทีมที่เธอเป็นผู้นำ บ่อยครั้งที่ความประหม่าดังกล่าวเกิดขึ้นหากทีมประกอบด้วยผู้ชาย

การฝึกอบรมการเจริญเติบโตของบุคลิกภาพสำหรับผู้หญิงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและการค้นพบศักยภาพภายใน การรับรู้ถึงความกลัวที่ขัดขวางการมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่ การพัฒนาคุณลักษณะและคุณภาพเชิงบวก ค้นหาทรัพยากรที่ช่วยในการพัฒนา

ไม่ใช่ทุกกิจกรรมที่ต่อเนื่องเพื่อ การเติบโตส่วนบุคคล จะมีประโยชน์เท่าเทียมกัน บ่อยครั้งที่พวกเขาข่มขู่ที่ซ่อนเร้นและสามารถทำร้ายบุคลิกของตัวเองได้เท่านั้น สมาชิกกลุ่มจะต้องรู้ถึงอันตรายของการฝึกอบรมการเติบโตส่วนบุคคลและตระหนักถึงอันตรายนี้

ในชั้นเรียนที่ถูกทำลายผู้เข้าร่วมจะถูกเรียกร้องให้ทำลายบุคลิกภาพหรือส่วนหนึ่งของตัวเองซึ่งพวกเขาพิจารณาว่าไม่คู่ควรและทำมันอย่างรวดเร็วราวกับว่าพวกเขาถูกตัดออกไป การฝึกอบรมดังกล่าวไม่ได้นำไปสู่ความก้าวหน้าของการเติบโตส่วนบุคคลในทางตรงกันข้ามมันเป็นการทำลายจิตใจมนุษย์เท่านั้น เคล็ดลับเช่น“ ยอมแพ้ตัวเองแก่ตัวเอง” หรือ“ ฆ่าจุดอ่อนของคุณ” นั้นเป็นสิ่งที่ทำลายล้างมากไม่มีอะไรที่เหมือนกับการทำจิตบำบัดแบบมืออาชีพและไม่ทำให้เกิดการเติบโตส่วนบุคคล

อันตรายของการประชุมเหล่านี้อยู่ในบุคลิกภาพของกลุ่มผู้นำ หลังจากทำงานร่วมกับนักจิตอายุรเวทที่แท้จริงคน ๆ หนึ่งเริ่มสังเกตเห็นว่าสภาพอารมณ์ของเขาดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานกำลังเกิดขึ้นในชีวิตเขาเริ่มมีความมั่นใจและประสบความสำเร็จ

อันเป็นผลมาจากการสื่อสารกับผู้ฝึกสอนที่ทำลายล้างสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและอับอายขายหน้า "ปราชญ์" เช่นนี้ประพฤติอย่างโจ่งแจ้งและโหดร้ายกับสมาชิกของกลุ่ม เขาด่าว่าทำให้ผู้คนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สบายใจตำหนิต่อความอ่อนแอและความไม่รู้ ผู้นำเช่นนี้ดูเหมือนจะจงใจพยายามก่อความทุกข์ทางอารมณ์โดยอธิบายว่าสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจและการฝึกฝน

ผ่านการสะสมทางอารมณ์ผู้นำพยายามที่จะได้รับการอนุมัติเขาต้องการที่จะยืนยันตัวเองและไม่สอนผู้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเรื่องการเติบโตส่วนบุคคล เขาเห็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกอบรมนี้ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือผู้อื่น แต่ในการทำตามใจตัวเองเพื่อบังคับให้เขาทำตามทุกอย่างที่ "โค้ช" ต้องพูด

เพื่อให้เข้าใจถึงอันตรายของการฝึกอบรมดังกล่าวในเวลาที่คุณต้องฟังความรู้สึกของคุณอย่างระมัดระวัง หากมีความรู้สึกว่างเปล่าและความอัปยศอดสู - คุณต้องหนีจากโค้ชคนนี้

ผู้ฝึกสอนทำลายล้างสอนว่าประสบกับอารมณ์ด้านลบความก้าวร้าวและความทุกข์ทรมานจะให้ผลประโยชน์กับสมาชิกของการฝึกอบรมการเติบโตส่วนบุคคลเท่านั้น ดังนั้นผู้สอนมักดูถูกสมาชิกในกลุ่มและพยายามกระตุ้นให้พวกเขาก้าวร้าว บุคคลถูกบังคับให้กระทำการไร้เหตุผล: เรียกตนเองว่าตนเองแสดงความยินดีโดยไม่มีเหตุผลจูบหรือกอดคนแปลกหน้าโดยประกาศว่าเป็น“ เพื่อประโยชน์ของพวกเขา”

ผู้ฝึกสอนการทำลายล้างจะสอนให้ผู้เข้าร่วมหยาบคายและหยิ่งเนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ในความเห็นของพวกเขาทำให้คนที่มีความมั่นใจในตนเองซึ่งหมายถึงโชคดี

ในตอนแรกความกดดันและความอัปยศอดสูจากนั้นการสรรเสริญ - นี่คือวิธีการแกว่งอารมณ์ซึ่งนำไปสู่การอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโค้ช

นักจิตอายุรเวทที่ชาญฉลาดและมีสติจริง ๆ นำกลุ่มหรือให้คำปรึกษาส่วนตัวจะไม่ทำให้ลูกค้าเสียเกียรติในทางปฏิบัติส่วนตัวจะไม่บังคับให้เขาทำสิ่งที่เขาไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด

นักจิตอายุรเวทที่เป็นมิตรและเป็นมิตรจะสอนบุคคลถึงวิธีการขอร้องตนเองโดยไม่ใช้ความรุนแรงและความหยาบคาย

อันตรายของกิจกรรมเหล่านี้อาจอยู่ในความจริงที่ว่าสมาชิกในกลุ่มได้รับการสอนให้โจมตีอย่างแข็งขันและจริงจังแทนที่จะป้องกันตัวเองดังนั้นจึงเปลี่ยนแนวคิดเมื่อพวกเขาได้รับการสอนว่าการโจมตีเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดหรือความเย่อหยิ่งคือความสุขที่สอง

หากบุคคลได้รับการสอนให้ก้าวร้าวและหยาบคายแสดงว่าเขากำลังฝึกฝนการทำลายล้าง หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมเช่นนี้แล้ว แม้ว่าเขาจะไม่ต้องการก้าวข้ามตัวเองเพื่อที่จะก้าวร้าวเขาก็ถูกบังคับให้ทำ

อย่างไรก็ตามหากบุคคลดังกล่าวประสบความสำเร็จในการ“ บีบ” พฤติกรรมที่อวดดีผิดปกติสำหรับตัวเองหัวหน้าและกลุ่มก็เห็นด้วยอย่างน่าชื่นชมแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ชอบก็ตาม เมื่อกลับถึงบ้านคน ๆ หนึ่งรู้สึกถึงความอับอายและคิดว่าตนเองมีความผิดในสิ่งที่ได้ทำในการฝึกอบรม เงื่อนไขนั้นรุนแรงขึ้นจากความจริงที่ว่าความ ขัดแย้ง ภายใน เกิด ขึ้นระหว่างสิ่งที่กำหนดไว้กับเขาในการฝึกซ้อมและสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นบรรทัดฐานสำหรับตัวเขาเอง มันเป็นความรู้สึกเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นสัญญาณของอันตรายของการฝึกอบรมการเจริญเติบโตส่วนบุคคล หากในตอนท้ายของการฝึกอบรมคนรู้สึก ไม่แยแส รู้สึกผิด ซึมเศร้า ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้อีกต่อไป


ชม: 12 291

แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

คำขอใหญ่สำหรับทุกคนที่ถามคำถาม: ก่อนอื่นให้อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปได้มากที่สุดตามสถานการณ์ของคุณหรือที่คล้ายกันมีคำถามอยู่แล้วและคำตอบที่เกี่ยวข้องของผู้เชี่ยวชาญ คำถามที่มีการสะกดและข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยไม่มีช่องว่างเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา! หากคุณต้องการคำตอบให้ใช้ปัญหาในการเขียนอย่างถูกต้อง