คลังเก็บหมวดหมู่ 'จิตวิทยาบุคลิกภาพ'

มนุษยชาติ

มนุษยชาติ

มนุษยชาติเป็นลักษณะบุคลิกภาพที่โดดเด่นด้วยหลักการทางศีลธรรมที่แสดงมนุษยนิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของผู้คน มนุษยชาติเป็นรูปแบบที่ได้มาและมีสติซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการของการขัดเกลาทางสังคมและการอบรมเลี้ยงดูของบุคคลโดยตัวอย่างของหน่วยงานที่สำคัญ มนุษยชาติประกอบกับคุณธรรมสูงสุดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษยชาติมีลักษณะของสัญญาณจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของตัวละครและทัศนคติต่อโลก คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึง [... ]

โชคชะตา

โชคชะตา

ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่เชื่อในความหลีกเลี่ยงไม่ได้และความหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการกระทำทุกอย่างที่ทุกสิ่งถูกกำหนดโดยโชคชะตา กล่าวอีกนัยหนึ่งเขาเชื่อว่าชีวิตทั้งหมดของเขาจะถูกกำหนดล่วงหน้าและไม่มีอะไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเอง ผู้เสียชีวิตคือบุคคลที่เชื่อใน fatum ความสามารถในการเพิกถอนไม่ได้ของโชคชะตาซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับการกำหนดชะตากรรมของการกระทำของเราแต่ละครั้ง ดังนั้นผู้เสียชีวิตอย่างเด็ดขาดปฏิเสธ [... ]

ผู้นับถือลัทธิทำลาย

ผู้นับถือลัทธิทำลาย

ผู้ทำลายคือคนที่ปฏิเสธความสำคัญของค่านิยมที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งทางศีลธรรมและทางวัฒนธรรม คำว่า "ผู้ทำลายผู้แปลมาจากภาษาละติน" ผู้ทำลาย "และแปลว่า" ไม่มีอะไร " พวกนักฆ่าปฏิเสธหลักการทั้งหมดไม่รู้จักเจ้าหน้าที่ก่อน นอกเหนือจากการไม่เห็นด้วยกับค่านิยมและความคิดที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วเขายังปฏิเสธความหมายของการดำรงอยู่ของมนุษย์ พวกนักนับถือวิทยามีแนวโน้มที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณและสงสัย ใครคือผู้ทำลายล้าง [... ]

ความผิดหวัง

ความผิดหวัง

ความผิดหวังเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มีสีในทางลบที่เกิดจากการล่มสลายของความหวังหรือความคาดหวังหลังจากการรวมตัวกันของภาพที่แท้จริงของโลก ความรู้สึกรำคาญนี้เกี่ยวข้องกับความฝันที่ไม่บรรลุผลหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ยิ่งความคาดหวังและความหวังของเราสูงขึ้นความผิดหวังก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ความผิดหวังเป็นประสบการณ์แห่งความโศกเศร้าประสบการณ์ที่มาพร้อมกับความเข้าใจในสิ่งที่อาจเป็น [... ]

การรู้จักกาลเทศะ

การรู้จักกาลเทศะ

ชั้นเชิง - นี่เป็นคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการบางอย่างในการสนทนาในการกระทำการเช่นเดียวกับความสามารถในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางศีลธรรม บุคคลที่สามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่กำหนดไว้ของมารยาทไม่ว่าสถานการณ์จะเรียกว่ามีไหวพริบ แทเป็นความลับสู่ความสำเร็จส่วนตัวในทุกด้านของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่จำเป็น [... ]

ความพอประมาณ

ความพอประมาณ

ความประหม่าเป็นสภาวะของจิตใจที่เกิดจากการรวมกันของปัจจัยภายนอกและความรู้สึกภายในของตัวเองแสดงออกโดยปฏิกิริยาพฤติกรรมและเป็นลักษณะของทั้งมนุษย์และสัตว์ ความเขินอายรวมถึงลักษณะทั้งหมดที่รวมกันเป็นลักษณะของตัวละครนี้ เหล่านี้รวมถึงความตึงเครียดความกลัวความไม่มั่นคงกับพื้นหลังของการขาดทักษะทางสังคมและการสื่อสารระดับหนึ่งของความอึดอัดใจในสังคม [... ]

ความกดขี่

ความกดขี่

ลัทธิเผด็จการคือคุณภาพของบุคลิกภาพที่ได้มาซึ่งแสดงออกมาในความปรารถนาที่จะมีพลังไม่ จำกัด ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่คำนึงถึงความคิดเห็นและความต้องการของผู้อื่นโดยต้องมีการเชื่อฟังอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ ลัทธิเผด็จการในจิตวิทยาคือการรวมตัวกันของลักษณะที่ไม่พึงประสงค์อย่างมากของอาตมาการเจริญเติบโตมากเกินไปซึ่งในที่สุดนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมเหตุผลมากกว่าการสำแดงชีวิตของพวกเขาและการกระทำทั้งหมดเชื่อฟัง [... ]

ความอัปยศอดสู

ความอัปยศอดสู

ความอัปยศอดสูส่วนใหญ่มักเป็นพฤติกรรมที่เป็นจุดประสงค์ของบุคคลลดค่าระดับความสำคัญและการรับรู้ตนเองในเชิงบวกของบุคคลอื่น สิ่งนี้สามารถทำได้โดยมีเป้าหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่หรือเป็นผลมาจากความพยายามที่จะยืนยันตัวเองด้วยค่าใช้จ่ายของผู้อื่น ความอัปยศอดสูอาจเป็นรูปแบบการทำลายล้างของการเลี้ยงดูหรือสามารถแสดงออกโดยลักษณะบุคลิกภาพที่ได้รับอิทธิพลลักษณะที่สำคัญ สำหรับหลาย ๆ คนคำถามที่ว่าจะรอดชีวิตจากความอับอายได้อย่างไร [... ]