ความรุนแรงในครอบครัว

ภาพถ่ายความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว เป็นภัยคุกคามหรือการกระทำซ้ำซากของความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขา ปัญหานี้ถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่พบบ่อยและรุนแรงในปัจจุบัน

ประเภทของความรุนแรงในครอบครัวอาจแตกต่างกัน เหล่านี้รวมถึงผลกระทบของเศรษฐกิจ, ร่างกาย, จิตใจ, รสนิยมทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัวสามารถพบได้ในทุกภาคส่วนทางสังคม - จิตวิทยา ความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติและวัฒนธรรมสถานภาพทางสังคมมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมที่พบในสังคมศาสนาความมั่นคงทางวัตถุ การกระทำที่รุนแรงพบได้อย่างเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ต่างเพศและในคู่รักที่รักร่วมเพศ

สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว

มีหลายเหตุผลด้วยกัน พวกมันเกิดจากอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ เป็นที่เชื่อกันว่าการกระทำที่รุนแรงสามารถกำหนดโดยลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของสังคม พวกเขาสามารถเป็นผลมาจากความคิดแบบแผนเกี่ยวกับสาระสำคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวปลูกฝังกับการศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบเดียวที่เป็นไปได้สำหรับการสร้างความสัมพันธ์และเสริมด้วยปัจจัยภายนอก นอกจากนี้การล่วงละเมิดเป็นผลมาจากประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของบุคคลบนพื้นฐานของรูปแบบพฤติกรรมการสมรสที่ตายตัวในการแต่งงาน

สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวอาจมาจากวัยเด็ก ตัวอย่างเช่นหากเด็กมีอาการบาดเจ็บบางอย่างในวัยเด็กได้รับประสบการณ์เชิงลบจากนั้นเขาสามารถนำคอมเพล็กซ์ภายในไปใช้กับญาติที่อ่อนแอ ความไม่พอใจทางสังคมและส่วนตัวบังคับให้เราต้องชดใช้ค่าชดเชยสำหรับสภาพของพวกเขาที่บ้านในขณะที่ยืนยันตัวเองด้วยค่าใช้จ่ายของคนใกล้ชิดที่ไม่สามารถต่อสู้ด้วยตนเองได้

ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพสามารถทำซ้ำได้สำหรับคนรุ่นเดียว ตัวอย่างเช่นเด็กที่ถูกทารุณกรรมในวัยเด็กสามารถถ่ายทอดรูปแบบของพฤติกรรมนี้ไปสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเขาในวัยผู้ใหญ่ จิตวิทยาการใช้ความรุนแรงสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของตนเองได้

ความหวาดกลัวในบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลการพัฒนาลักษณะบุคลิกภาพที่โดดเด่นมากเกินไปและลักษณะนิสัยที่ไม่ได้รับการชดเชยในเวลาโดยการเลี้ยงดูอย่างเพียงพอ วันนี้ไม่มีมุมมองเดียวเกี่ยวกับสาเหตุของการกระทำในประเทศที่มีลักษณะรุนแรง มีหลายทฤษฎีที่รวมถึงการปรากฏตัวของความผิดปกติทางจิตในแต่ละบุคคลอิทธิพลของค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมผลกระทบของการจัดระเบียบสังคม ฯลฯ

นักจิตวิทยาพบความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตของการกระทำที่รุนแรงและปัจจัยทางจิตต่อไปนี้: การควบคุมสัญชาตญาณความหงุดหงิดความ ก้าวร้าว พิษสุราเรื้อรังและโรคจิต นักสังคมวิทยาเชื่อว่าบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมบางอย่างที่นำมาใช้ในสังคมก่อให้เกิดการกระทำที่รุนแรงเช่นโครงสร้างทางสังคมของปรมาจารย์ของสังคมซึ่งสนับสนุนการปกครองของผู้ชาย

ความรุนแรงมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการปรากฏตัวของความเครียดทางสังคมในครอบครัว ตัวอย่างเช่นในหมู่มวลของปัจจัยที่มีส่วนทำให้ระดับความตึงเครียดในครอบครัวเพิ่มขึ้นและนำไปสู่ความโหดร้ายมี: มุมมองที่แตกต่างกันในการเลี้ยงเด็กความสัมพันธ์ใกล้ชิดการตั้งครรภ์ปัญหาวัสดุการว่างงานความต้องการการรักษาพยาบาลระยะยาว การระคายเคืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเกิดจากความวิตกกังวลเรื้อรังเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขความไม่ตรงกันของความต้องการที่มีโอกาสและความต้องการพิเศษร่วมกันของสังคม

บ่อยครั้งที่การสมรสเฆี่ยนตีเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ มีสองความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการดื่มมากเกินไปต่อการกระทำรุนแรงในครอบครัว ความคิดเห็นแรกนั้นมาจากความจริงที่ว่าแอลกอฮอล์กำจัดการควบคุมสัญชาตญาณ ประการที่สองเขาเป็นข้อแก้ตัว การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าโรคพิษสุราเรื้อรังและ ติดยาเสพติด ทำหน้าที่แตกต่างกัน มันถูกตั้งข้อสังเกตว่าแอลกอฮอล์ปริมาณเล็กน้อยไม่เพิ่ม ความก้าวร้าว แต่การเพิ่มขนาดยาอาจทำให้เกิดความก้าวร้าว ในกรณีของการใช้ยาเสพติดการเพิ่มปริมาณไม่ได้นำไปสู่ความก้าวร้าวของสภาพ แต่ทำหน้าที่ในทางตรงกันข้าม - มันยับยั้งและทำให้คนอ่อนลง ผู้เสพติดมีแนวโน้มที่จะก้าวร้าวและความรุนแรงไม่ใช่เพราะการใช้ยา แต่เพราะพวกเขาไม่สามารถรับมันได้

ผลที่ตามมาของความรุนแรงเรื้อรังของธรรมชาติทางกายภาพคือความประหม่าที่ไม่ดีต่อสุขภาพ, ขี้อาย, หงุดหงิด, ความรุนแรง, ความรุนแรง ปฏิกิริยาดังกล่าวมีทั้งหมดในทำนองเดียวกัน บุคคล จะประพฤติตนในสถานการณ์ใด ๆ

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นอันตรายเพราะก่อให้เกิดอันตรายต่อการพัฒนาจิตใจสุขภาพร่างกายและการเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคล

ความรุนแรงในครอบครัวทางจิตวิทยา

บ่อยครั้งที่ความรุนแรงในครอบครัวทางจิตใจในครอบครัวเกี่ยวข้องกับความอ่อนแอของมนุษย์ครึ่งหนึ่ง การกระทำที่รุนแรงรูปแบบนี้เป็นความรุนแรงที่พบได้ทั่วไปในครอบครัว บ่อยครั้งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ปรากฏตัวไม่เข้าใจว่าพวกเขาเป็นเหยื่อ

ความรุนแรงในครอบครัว - จะทำอย่างไร? ต้องจำไว้ว่าผลกระทบทางจิตวิทยาของธรรมชาติที่รุนแรงในปัจจุบันถือว่าเป็นอาชญากรรม การปรากฏตัวของมันรวมถึงการดูหมิ่นต่างๆความอัปยศอดสูของบุคลิกภาพซึ่งหลังจากเวลาผ่านไปจะรุนแรงขึ้นและรุนแรงขึ้น

การล่วงละเมิดทางจิตวิทยามักเรียกว่าอารมณ์ บ่อยครั้งที่ผู้หญิงและเด็กเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว อย่างไรก็ตามแม้ครึ่งที่อ่อนแอสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ข่มขืนทางจิตวิทยาในความสัมพันธ์ในครอบครัว รูปแบบหนึ่งของการกระทำที่รุนแรงในครอบครัวคือการข่มขู่ทางศีลธรรมและการคุกคามที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำพูดที่หยาบคายเกี่ยวกับเหยื่อการใช้แบล็กเมล์และภัยคุกคามการทำลายเครื่องใช้ในครัวเรือนการข่มขู่เพื่อดูฉากที่น่าตกใจ ฯลฯ

ดังนั้นความรุนแรงในครอบครัวจิตวิทยาจึงถูกเรียกว่าผลกระทบต่อกระบวนการทางจิตพฤติกรรมหรือสภาพร่างกายของบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเธอโดยใช้วิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล วิธีการทั่วไปของผลกระทบทางจิตวิทยารวมถึงการคุกคามการสบประมาทและการล่วงละเมิดทางจิตใจ

บ่อยครั้งที่การกระทำที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเหยื่ออาจไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำรุนแรงกำลังไม่เข้าใจว่าพวกเขาไปไกลกว่าบรรทัดฐาน สถานการณ์อาจรุนแรงขึ้นด้วยความจริงที่ว่าในช่วงเวลาระหว่างการโจมตีของความโกรธ "ข่มขืนจิตวิทยา" แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นพันธมิตรที่เอาใจใส่อ่อนโยนและรัก

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวมักถูกกดดันพวกเขามีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลและพวกเขามักถูกครอบงำด้วยความคิด ฆ่าตัวตาย คนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงส่วนใหญ่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างโดดเด่น ด้วยความนับถือตนเองต่ำ และสงสัยในตนเอง

พฤติกรรมโดยทั่วไปที่มีคุณสมบัติเป็นการกระทำทางจิตวิทยาของความรุนแรงคือความอัปยศอดสูการละเลยการเยาะเย้ยของพันธมิตรกับบุคคลภายนอกการดูถูกหรือเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของพันธมิตรและงานของเขา การควบคุมทั้งหมดคำเตือนของผู้ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อน การกำหนดมุมมองว่าใครจะเป็นเพื่อนกับที่ไหนพบปะเพื่อน แรงกดดันต่อพันธมิตรข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเสียงกรีดร้องการลิดรอนเด็กเงินหรือผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและไม่มีตัวตนอื่น ๆ ภัยคุกคามพฤติกรรมก้าวร้าวการทำลายสิ่งต่าง ๆ การปฏิเสธความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายซ้ำซ้อน - ทรราชเป็นหุ้นส่วนในครอบครัวและในที่สาธารณะเป็นมิตรและมีมารยาทดี

ความรุนแรงทางจิตวิทยาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในสังคม แต่บ่อยครั้งที่คนที่อยู่ติดกับเหยื่อของพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้สังเกตเห็นการกระทำที่รุนแรง นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมีความละอายที่จะยอมรับและพวกเขากลัวที่จะบ่นกับทุกคน

หากคุณสังเกตเห็นการกระทำดังต่อไปนี้ในพฤติกรรมของคู่ของคุณนี่เป็นสัญญาณที่จะคิดว่าคุณเป็นเหยื่อของความหวาดกลัวทางด้านจิตใจหรือไม่

สัญญาณของความรุนแรงในครอบครัว:

- คู่ค้ามักตกอยู่ในความโกรธแค้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มี

- คู่สมรสต้องทนทุกข์ทรมานจากความสงสัยมากเกินไปโดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยว่าขายชาติ

- หุ้นส่วนอยู่ภายใต้อารมณ์แปรปรวนซึ่งการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันขึ้นอยู่กับ;

- ห้ามมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใด ๆ โดยไม่มีส่วนร่วมของเขา;

- พันธมิตรสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ความกลัว

- ขู่ว่าจะฆ่าถ้าคุณปล่อยเขาไป

ความรุนแรงในครอบครัวในครอบครัวถือเป็นการยากที่จะรับรู้ และยิ่งยากที่จะพิสูจน์

ปัญหาของความรุนแรงในครอบครัวที่มีลักษณะทางจิตวิทยาอยู่ในการจัดการที่มีไหวพริบซึ่งคู่นอนคนหนึ่งโน้มน้าวใจอีกฝ่ายว่าเขาไม่รู้อะไรเลยและไม่มีค่าอะไรเลย

ความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัวและสถิติน่าผิดหวังสำหรับนักวิจัย จากสถิติพบว่าผู้หญิง 50% และผู้ชาย 5% ต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงทางเพศในครอบครัวนั้นเชื่อมโยงกับร่างกายอย่างแยกไม่ออก สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากความไม่พอใจชายกับตัวเองชีวิตของตัวเองไม่สามารถรับมือกับปัญหา ฯลฯ พวกเขาพยายามด้วยวิธีนี้เพื่อยืนยันตัวเองเติบโตในสายตาของตนเอง หากไม่มีโอกาสหรือความปรารถนาที่จะตระหนักถึงตัวเองชายเหล่านี้กำลังมองหาวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถอนุญาตให้พวกเขาแสดงความแข็งแกร่งเอาชนะตนเองและพิสูจน์ตำแหน่งที่โดดเด่นของพวกเขาต่อคู่ของพวกเขา ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถกระทำให้เกิดการกระทำเช่นนี้ได้ ความสำเร็จของเธอแข็งตัวก่อนความยากลำบากในชีวิตความเข้มแข็งของตัวละครสำหรับผู้ชายค่อย ๆ กลายเป็นสิ่งระคายเคืองหลัก ถัดจากผู้หญิงคนนี้คนอ่อนแอรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถป้องกันได้มากขึ้น ดังนั้นอย่างน้อยยืนยันตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งและพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเขาลดลงถึงการกระทำของธรรมชาติที่ผิดกฎหมาย - การกระทำที่ใกล้ชิดและทางกายภาพของธรรมชาติที่มีความรุนแรง

ความรุนแรงทางเพศเป็นรูปแบบหนึ่งของการบีบบังคับซึ่งสามารถแสดงออกในรูปแบบของการสัมผัสบังคับความอัปยศอดสูความใกล้ชิดการบีบบังคับให้มีเพศสัมพันธ์และกิจกรรมทางเพศกับความต้องการของเหยื่อ บ่อยครั้งที่มนุษย์ที่อ่อนแอครึ่งหนึ่งต้องเผชิญกับความรุนแรงเช่นนี้ ด้วยเหตุผลบางอย่างในสังคมสมัยใหม่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าผู้หญิงไม่ควรปฏิเสธความใกล้ชิดสามีของเธอ ผู้หญิงหลายคนถูกข่มขืนโดยสามีซ่อนความจริงนี้ไว้จากคนอื่นพวกเขารู้สึกถึงความอับอายอย่างรุนแรงและมักรู้สึกผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น บ่อยครั้งที่การพิสูจน์ว่าข่มขืนผู้หญิงโดยสามีเป็นปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัว - จะไปที่ไหนดี ประการแรกควรขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากความรุนแรงในครอบครัวจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวและนักจิตวิทยา คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรัก

ผู้หญิงหลายคนสามารถทนต่อการเต้นและการกลั่นแกล้งเป็นเวลาหลายปี เหตุผลในการนี้อาจเป็นสิ่งที่แนบมากับคู่ค้าที่แข็งแกร่งการพึ่งพาเขาความกลัวต่อชื่อเสียงความอับอายเด็กที่มีข้อต่อ บ่อยครั้งที่ผู้หญิงมีความกลัวว่าผู้ชายที่ได้รับความช่วยเหลือจากเงินจะสามารถมั่นใจได้ว่าผู้พิพากษาหลังจากการหย่าร้างจะทิ้งลูกไว้กับเขา

ความรุนแรงในครอบครัว

การทำร้ายร่างกายเป็นผลโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์ การบาดเจ็บทางร่างกายการทุบตีการทุบตีการทรมาน - นี่คือประเภทของความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากการกระทำทางกายภาพของธรรมชาติที่รุนแรงสุขภาพของมนุษย์อาจได้รับอันตราย ระดับของความรุนแรงทางกายภาพมีหลากหลายตั้งแต่การทำร้ายผู้เยาว์จนถึงการฆ่าขั้นรุนแรง การทารุณกรรมทางกายนั้นค่อนข้างง่ายต่อการจดจำโดยใช้ข้อมูลการตรวจจากแพทย์

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีลักษณะตามเพศสภาพ บ่อยครั้งที่ความรุนแรงในครอบครัวเป็นผลมาจากการครอบงำของผู้ชายและความก้าวร้าวซึ่งพบได้ทั่วไปในบางวัฒนธรรม

ชายหญิงหลายคนรับรู้ความรุนแรงทางร่างกายเป็นคุณลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของชีวิตครอบครัว“ ปกติ” บ่อยครั้งที่ความรุนแรงทางกายภาพในครอบครัวต่อผู้หญิงเกิดขึ้นในการแต่งงานที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพซึ่งมีลูกนั่นคือความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ ภรรยาที่มีประสบการณ์เรื่องความรุนแรงในครอบครัวมีความอดทนและเต็มใจที่จะให้อภัยคู่ครองหลายครั้ง ความอดทนและการให้อภัยดังกล่าวอาจเกิดจากความไม่เต็มใจที่จะทิ้งลูกโดยไม่มีพ่อการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับสามีความสงสารเขาความกลัวการเสียความเคารพต่อสังคม

ความรุนแรงในครอบครัว

สถิติแสดงให้เห็นว่าเด็กทุกวัยและทุกเพศทุกวัยประสบกับความรุนแรงในครอบครัว การศึกษาจำนวนมากได้พิสูจน์การมีอยู่ของปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่เพิ่มโอกาสของการกระทำรุนแรงต่อเด็ก ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ :

- อายุ (ใน 67% ของกรณีความรุนแรงที่บันทึกไว้อายุของเด็กไม่ถึง 1 ปีใน 80% - 3 ปี)

- 50% ของกรณีความรุนแรงต่อเด็กมาจากวัยเด็ก (ผู้ปกครองประสบกับความรุนแรงในวัยเด็กด้วย)

- ความหวาดกลัวในบ้านมักแพร่กระจายไปยังเด็ก ๆ ที่มีความผิดปกติทางจิตการพูดการเกิดข้อบกพร่องหรือโรคเรื้อรังที่เกิดซ้ำ

- เด็กก้าว

ตามสถิติใน 77% ของกรณีเด็ก ๆ ต้องทนทุกข์ทรมานจากพ่อแม่ 11% - จากญาติคนอื่น ๆ 2% - จากคนที่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเช่นพี่เลี้ยงหรือพ่อแม่ขั้นตอน

ความรุนแรงต่อทารกหมายถึงการทุบตีการข่มเหงรังแกต่างๆทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสทำร้ายร่างกายและได้รับบาดเจ็บจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อื่น ๆ ประเภทของความรุนแรงต่อไปนี้มีความโดดเด่น: การถูกทอดทิ้งความกดดันทางอารมณ์ความรุนแรงทางกายและทางเพศ

การขาดการดูแลสามารถแสดงออกได้ในการปฏิเสธความช่วยเหลือด้านการแพทย์หรือจิตวิทยาแก่เด็กการถูกไล่ออกจากบ้านการงดให้อาหารการขออนุญาตข้ามโรงเรียนการขาดการควบคุมอย่างเด็ดขาดของเด็กการห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

การทำร้ายร่างกายเป็นรูปแบบหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดของการทารุณกรรมเด็ก ประกอบด้วยการทำร้ายร่างกายโดยเจตนาแก่เด็ก สามารถแสดงออกในการทุบตีบาดเจ็บหรือทำร้ายร่างกาย

ทารุณกรรมทางเพศเด็กอยู่ในสถานที่ที่สามในความถี่ของการเกิดขึ้น มันประกอบไปด้วยการกระตุ้นให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ของธรรมชาติที่อวัยวะเพศทวารหรือช่องปาก นอกจากนี้สื่อลามกอนาจารเด็กยังถูกอ้างถึงว่ามีความรุนแรงทางเพศ

การทารุณกรรมทางอารมณ์เด็กแยกกันค่อนข้างหายาก แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด มันมักจะเกิดขึ้นเมื่อรวมกับความหวาดกลัวบ้านประเภทอื่น ๆ กับเด็ก ๆ

ความรุนแรงในครอบครัว - ช่วยเหลือ

เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ทุกข์ทรมานจากความรุนแรงในครอบครัวที่จะยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่น บ่อยครั้งที่พวกเขากลัวที่จะขอความช่วยเหลือพวกเขาขี้อายละอายใจและดังนั้นจึงไม่หันไปใช้ความช่วยเหลือจากบริการพิเศษ บ่อยครั้งที่คนที่ทุกข์ทรมานจากการปกครองแบบเผด็จการในประเทศไม่ทราบว่าจะเปิด

ความรุนแรงในครอบครัว - จะไปที่ไหนดี หากคุณต้องการคำตอบทันทีคุณควรติดต่อตำรวจ อย่างไรก็ตามตำรวจจะไม่แก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวที่ต้องมีตำแหน่งสำคัญจากคุณ ก่อนอื่นบุคคลต้องพยายามกำจัดการกดขี่ จนกว่าคุณจะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณไม่ต้องการเป็นเหยื่ออีกต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและไม่มีใครสามารถช่วยเหลือคุณได้

อย่าละเลยการสื่อสารกับญาติและเพื่อน แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้รับการสนับสนุนทางจิตวิทยาความเข้าใจและโอกาสในการพูดคุย

มีองค์กรพิเศษที่มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครอบครัว สิ่งเหล่านี้รวมถึงศูนย์วิกฤติสถาบันทางการแพทย์และฟื้นฟูสังคมบริการสังคม ฯลฯ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่โทรศัพท์ขององค์กรที่สามารถช่วยเหลืออยู่ในมือ คุณสามารถบอกโทรศัพท์ให้กับเด็กหรือเพื่อนบ้านเพื่อให้พวกเขาสามารถขอความช่วยเหลือได้หากจำเป็น

เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากภายในขอบเขตที่จะให้การคุ้มครองชีวิตสถานะสุขภาพจิตและสุขภาพกายตลอดจนพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจการสร้างบุคลิกภาพของสมาชิกในครอบครัว ในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวที่มีความมุ่งมั่นมีความรับผิดทางปกครองทางแพ่งหรือทางอาญา อย่างไรก็ตามก่อนที่เผด็จการในประเทศจะต้องรับผิดชอบเวลาจำนวนมากจะผ่านไปและพลังงานทางจิตจำนวนมากจะถูกใช้ไป

ความรุนแรงในครอบครัว - จะทำอย่างไร? ก่อนอื่นคุณควรติดต่อตำรวจแล้วไปที่องค์กรสาธารณะที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านจิตวิทยาอย่างมืออาชีพ

เพื่อป้องกันความรุนแรงเพิ่มเติมคุณต้องส่งคำแถลงส่วนตัวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเกี่ยวข้องกับการคุกคามที่รุนแรงของการกระทำรุนแรงหรือการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

การป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

การคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัว, การวางแนวทางกฎหมาย, จิตวิทยาและสังคมประกอบด้วยในการดำเนินการป้องกันของอวัยวะทางสังคมในการช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรมธรรมชาติที่มีความรุนแรงในการปรับตัวทางสังคมและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการกดขี่ในประเทศรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่นมาตรการป้องกันพิเศษและทั่วไปกิจกรรมป้องกันส่วนบุคคล

มาตรการทั่วไปครอบคลุมถึงการสร้างความตระหนักทางกฎหมายในกลุ่มสังคมต่าง ๆ และทุกช่วงชีวิตการพัฒนาความคิดเห็นทางสังคมที่โดดเด่นด้วยการทนต่อความรุนแรงในครอบครัวกรอบกฎหมายเพื่อการป้องกันความรุนแรงและการเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ช่วยเหลือต่างๆสำหรับผู้เสียหายจากความรุนแรง

กิจกรรมพิเศษประกอบด้วยการระบุกลุ่มทางสังคมที่มีความอ่อนไหวต่อการปกครองแบบเผด็จการมากที่สุดและมุ่งเน้นการป้องกันในทิศทางนี้

กิจกรรมส่วนบุคคลมุ่งเป้าไปที่การตรวจจับโดยตรงการปราบปรามความหวาดกลัวในครอบครัวและการฟื้นฟูบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงดังกล่าว

การป้องกันการปกครองแบบเผด็จการในประเทศนั้นเป็นที่เข้าใจกันว่ามีความซับซ้อนของมาตรการทางสังคมอิทธิพลทางจิตวิทยาและการสอนมาตรการทางกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการตรวจจับและกำจัดผลกระทบของพฤติกรรมรุนแรงในสหภาพครอบครัว

ปัญหาของความหวาดกลัวในครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัวขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเยียวยาทางกฎหมายไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา เงินทุนเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ก่อนอื่นเพื่อให้มีอาการดังกล่าวที่เกิดจากความโหดร้ายและความก้าวร้าวขาดการศึกษาและวัฒนธรรมที่เพียงพอและการขมขื่นซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ดี


ชม: 29 456

แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

คำขอใหญ่สำหรับทุกคนที่ถามคำถาม: ก่อนอื่นให้อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปได้มากที่สุดตามสถานการณ์ของคุณหรือที่คล้ายกันมีคำถามอยู่แล้วและคำตอบที่เกี่ยวข้องของผู้เชี่ยวชาญ คำถามที่มีการสะกดและข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยไม่มีช่องว่างเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา! หากคุณต้องการคำตอบให้ใช้ปัญหาในการเขียนอย่างถูกต้อง