แรงจูงใจส่วนบุคคล

ภาพถ่ายบุคลิกภาพแรงจูงใจ แรงจูงใจด้านบุคลิกภาพ คือแรงจูงใจที่ผลักดันให้เราดำเนินการ ภายใต้แรงจูงใจยังเข้าใจความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตือรือร้น

แรงจูงใจส่วนตัวในด้านจิตวิทยาเป็นกระบวนการที่มีพลวัตซึ่งรวมถึงกลไกทางจิตวิทยาที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและกำหนดความมั่นคงการวางแนวองค์กรกิจกรรม

แรงจูงใจและบุคลิกภาพของมาสโลว์

ในงานของเขาอับราฮัมมาสโลว์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจหมายถึงความจริงที่ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ปรารถนาชั่วนิรันดร์ เขาไม่ค่อยมีความรู้สึกพึงพอใจ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่นาน ความพึงพอใจความปรารถนาหนึ่งเกิดขึ้นทันทีที่สามและอื่น ๆ ไม่รู้จบ ความต้องการอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลและยังทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจตลอดชีวิต การแสดงออกภายนอกของแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจโดยรวมเช่นเดียวกับความไม่พอใจกับความต้องการของร่างกาย ตัวอย่างเช่นหากบุคคลใดหิวหรือกระหายน้ำหากเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วมคุกคามเขาทุกวันหากเขารู้สึกเกลียดชังของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่มีความปรารถนาในการวาดภาพแต่งกายสวยงามและตกแต่งบ้านของเขา

A. Maslow อ้างว่าแรงจูงใจหลายอย่างของพฤติกรรมนำไปสู่บุคคล นี่คือการสนับสนุนจากการศึกษาทางสรีรวิทยาของการรับประทานอาหารหรือพฤติกรรมทางเพศ นักจิตวิทยาทราบว่าบ่อยครั้งที่การกระทำตามพฤติกรรมแบบเดียวกันเป็นการแสดงออกถึงแรงกระตุ้นที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นคนที่กินเพื่อให้ความหิวหายไป แต่มีเหตุผลอื่น บางครั้งคนที่กินเพื่อสนองความต้องการอื่น ๆ มีส่วนร่วมในความใกล้ชิดบุคคลที่ตอบสนองความต้องการทางเพศไม่เพียง บางคนเห็นพ้องด้วยตนเอง; คนอื่นรู้สึกถึงพลังรู้สึกแข็งแกร่ง คนอื่นยังคงแสวงหาความเห็นอกเห็นใจและความอบอุ่น

แรงจูงใจพฤติกรรมบุคลิกภาพ

เนื่องจากความต้องการที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการกระตุ้นของโครงสร้างประสาทบางอย่างแรงจูงใจของพฤติกรรมบุคลิกภาพถูกกระตุ้นโดยกิจกรรมกำกับของร่างกาย ดังนั้นการรับรู้ทางโภชนาการทางเพศการป้องกันรวมถึงแรงจูงใจประเภทอื่น ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ การกระตุ้นของการกระตุ้นประสาทสัมผัสในเยื่อหุ้มสมองสมองเช่นเดียวกับความอ่อนแอหรือความเข้มแข็งของพวกเขาขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในพฤติกรรมของบุคคล

ประสิทธิผลของการกระตุ้นภายนอกมาจากทั้งคุณภาพวัตถุประสงค์และแรงจูงใจ ร่างกายที่ได้รับอาหารอย่างดีจะไม่ตอบสนองต่ออาหารที่ดึงดูดใจ สิ่งเร้าภายนอกกลายเป็นสิ่งเร้าหลังจากแรงจูงใจที่จำเป็นของร่างกาย ถัดไปสมองจำลองพารามิเตอร์ของวัตถุที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาโครงร่างกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นสัญชาตญาณโดยกำเนิดหรือประสบการณ์

แรงจูงใจของพฤติกรรมบุคลิกภาพมักมีอารมณ์แปรปรวนอยู่เสมอและสิ่งที่บุคคลมุ่งมั่นคือความตื่นเต้นทางอารมณ์ แรงจูงใจของมนุษย์ทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ

ภายใต้รัฐที่สร้างแรงบันดาลใจของบุคคลนั้นเป็นที่เข้าใจถึงความปรารถนาความสนใจแรงบันดาลใจแรงผลักดันความตั้งใจความสนใจและทัศนคติ

แสดงความสนใจในการโฟกัสแบบอิ่มตัวโดยตรงกับวัตถุที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่มั่นคงของแต่ละบุคคล ความสนใจปรากฏชัดในความสนใจมากเกินไปต่อวัตถุที่มีความสำคัญอย่างยั่งยืน ความสนใจเป็นกลไกสร้างแรงบันดาลใจและกฎระเบียบของพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งถูกกำหนดโดยลำดับชั้นของความต้องการที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการเชื่อมต่อของความต้องการกับผลประโยชน์นั้นไม่ตรงไปตรงมาบ่อยครั้งที่ไม่ได้รับการยอมรับ ความสนใจตนเองอยู่ในทางตรงและทางอ้อมและปรากฏขึ้นพร้อมกับการบรรลุเป้าหมาย ความสนใจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางจิตอย่างมาก ขึ้นอยู่กับความต้องการความสนใจแบ่งตามเนื้อหา (จิตวิญญาณและเนื้อหา) ความมั่นคงต่อละติจูด (อเนกประสงค์และ จำกัด ) และความมั่นคง (ระยะสั้นและมั่นคง) ความสนใจมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้บุคคลทำกิจกรรมเช่นเดียวกับตัวเองที่เกิดขึ้นในกิจกรรม ความพึงพอใจของผลประโยชน์ก่อให้เกิดการสร้างระบบผลประโยชน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานการวางแนวของพฤติกรรมบุคลิกภาพความสนใจกลายเป็นกลไกหลักทางจิตวิทยาของพฤติกรรม

ความกว้างและความลึกของผลประโยชน์ของแต่ละคนแสดงถึงประโยชน์ของชีวิตของเขา บุคลิกภาพทางสังคมคือลักษณะของการวางแนว egoistic, ความแคบ, ลัทธินิยมนิยม, ประโยชน์ ลักษณะส่วนบุคคลรวมถึงวงกลมผลประโยชน์ของบุคคลที่กำหนด ความปรารถนาความปรารถนาและแรงผลักดันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผลประโยชน์ของมนุษย์

ความปรารถนา - นี่คือขั้นตอนหนึ่งของความต้องการที่ครบกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการ ความปรารถนาเป็นแรงบันดาลใจของบุคลิกภาพในขณะที่ความต้องการมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความพึงพอใจ ความปรารถนาเกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจทางอารมณ์ของความโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุแห่งความปรารถนา ความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม:

- จำเป็นและเป็นธรรมชาติ (ต้องการดื่มตอบสนองความหิวนอนหลับพักผ่อน);

- ตามธรรมชาติซึ่งไม่จำเป็น (ความต้องการใกล้ชิด);

- ไม่เป็นธรรมชาติและไม่จำเป็น (กระหายความมีชื่อเสียงความเหนือกว่าผู้คนความเป็นผู้นำอำนาจความเป็นอันดับหนึ่ง)

กิเลสตัณหานั้นแสดงออกมาในความปรารถนาที่ยังคงมีอยู่สำหรับวัตถุที่เฉพาะเจาะจงในขณะที่ความต้องการความรักครอบงำและควบคุมชีวิตของบุคคล ความรักรวมแรงจูงใจทางอารมณ์และความผันผวน ความรักอาจเป็นลบหรือบวกและขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจของบุคคล ความรักในเชิงลบส่วนใหญ่นำไปสู่การเสื่อมบุคลิกภาพและมักก่อให้เกิดพฤติกรรมทางอาญา

ความมุ่งมั่นเชิงบวกนำความแข็งแกร่งของบุคคลไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ (ความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ศิลปะและกิจกรรมบางอย่าง)

การขาดความสนใจอย่างสมบูรณ์อาจนำไปสู่ความหมองคล้ำสมบูรณ์ Passion เป็นไฟจากสวรรค์ที่ทำให้โลกมีศีลธรรม ศิลปะและวิทยาศาสตร์มีความหลงไหลในการค้นพบและจิตวิญญาณต่อชนชั้นสูง แรงโน้มถ่วงครอบงำหมายถึงไดรฟ์ที่สามารถเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสภาพสังคม บ่อยครั้งที่การขับเคลื่อนตามธรรมชาติไม่เป็นที่รู้จัก ลำดับต่อไปนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นในจำนวนของไดรฟ์สัญชาตญาณ: ความอยากอาหาร, พฤติกรรมทางตะวันออก, แรงดึงดูดของมารดา, ความกระหาย, ความต้องการทางเพศ, พฤติกรรมทางตะวันออก

ไดรฟ์ของมนุษย์ถูกกำหนดโดยชีวิตทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมของบุคคลนั้นทำให้เขามีวินัย การลดลงของกระบวนการทางจิตกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของแรงกระตุ้นสัญชาตญาณ ตัวอย่างเช่นไดรฟ์ทางเพศที่ไม่มีการควบคุมมีสถานที่หนึ่งในโครงสร้างของอาชญากรรม

แรงจูงใจส่วนบุคคลมีทั้งสติหรือจิตใต้สำนึก แรงจูงใจที่มีสติของพฤติกรรมบุคลิกภาพเกี่ยวข้องโดยตรงกับความตั้งใจ เจตนา - การตัดสินใจอย่างตั้งใจหรือมีสติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงด้วยมุมมองที่ชัดเจนของวิธีการเช่นเดียวกับวิธีการดำเนินการ

ความตั้งใจจะรวมกันเป็นแรงจูงใจที่ผลักดันการกระทำหรือการวางแผนอย่างมีสติ ความตั้งใจและความต้องการมีคุณสมบัติแบบไดนามิก - ความแข็งแรงความตึงเครียด

ความตั้งใจนำพฤติกรรมของบุคคลและให้ความมั่นใจในการกระทำโดยเด็ดขาดทำหน้าที่เป็นพฤติกรรมที่มีสติ เหตุผลของความตั้งใจคือแรงจูงใจ

แรงจูงใจส่วนบุคคล

แรงจูงใจคือแรงจูงใจที่ใส่ใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและเป็นที่ยอมรับของแต่ละบุคคลสำหรับความต้องการส่วนบุคคล

แรงจูงใจของกิจกรรมของแต่ละคนมักได้รับการกระตุ้นด้วยแรงจูงใจหลายอย่าง แรงจูงใจบางอย่างมีความสำคัญยิ่งและให้ความหมายกับกิจกรรมของแต่ละบุคคล แรงจูงใจอาจขัดแย้งกับความเป็นไปได้ของการนำไปปฏิบัติ ในกรณีเหล่านี้บุคลิกภาพถูกระงับหรือมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง

แรงจูงใจทั้งหมดจะต้องแตกต่างจากแรงจูงใจ ภายใต้แรงจูงใจหมายถึงข้อความที่แสดงถึงการกระทำที่สมบูรณ์แบบ การกระทำหุนหันพลันแล่นที่ไม่รู้สึกตัวเกิดขึ้นบนพื้นฐานของแรงจูงใจที่หมดสติ

แรงจูงใจของกิจกรรมของแต่ละบุคคลนั้นพิจารณาจากทัศนคติ การติดตั้งเป็นความพร้อมสำหรับพฤติกรรมบางอย่าง ทัศนคติเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของพฤติกรรมมนุษย์ การติดตั้งมีสองประเภท - แตกต่างและทั่วไป ทัศนคติเป็นพื้นฐานของทัศนคติที่ได้รับการยกเว้นจากการตัดสินใจ

กลไกพฤติกรรมที่ซับซ้อนประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้: แรงจูงใจเป้าหมายการโปรแกรมการตัดสินใจการเลือกใช้เครื่องมือ

ดังนั้นแรงจูงใจของบุคลิกภาพจึงรวมถึงชุดของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน และแรงจูงใจอย่างมากของแต่ละคนก็เป็นการแสดงออกถึงความต้องการ เพื่อทำความเข้าใจแรงจูงใจของแต่ละบุคคลงานภายในเป็นสิ่งที่จำเป็น คำว่าแรงจูงใจถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกโดย Schopenhauer ปัจจุบันมีการตีความแรงจูงใจส่วนตัวหลายประการ แรงจูงใจมักสับสนกับวัตถุประสงค์และความต้องการ โดยความต้องการจะเข้าใจความปรารถนาที่ไม่รู้สึกตัวในการขจัดความรู้สึกไม่สบายและโดยเป้าหมายคือผลลัพธ์ของความปรารถนาอย่างมีสติ ตัวอย่างเช่นความหิวโหยเป็นความต้องการความปรารถนาที่จะสนองความหิวโหยเป็นแรงจูงใจและลูกพีชที่บุคคลบรรลุถึงเป็นเป้าหมาย

แรงจูงใจส่วนบุคคลเป็นพื้นฐานสำหรับการก่อตัวของพฤติกรรมองค์กร

ทุกวันนี้ข้อกำหนดที่ทันสมัยสำหรับผู้จัดการรวมถึงความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้คน มันสำคัญมากที่ผู้นำสามารถเข้าใจกลไกของการก่อตัวของการกระทำทั้งหมดเช่นเดียวกับแรงจูงใจของพฤติกรรม เมื่อทราบถึงเหตุผลที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำที่ชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการโน้มน้าวพนักงานให้บรรลุผลในระดับองค์กรที่สูง ปัจจัยหลักที่กำหนดพฤติกรรมของบุคคลคือสภาพแวดล้อมความสนใจความต้องการแรงจูงใจพฤติกรรมการตัดสินใจกระทำทัศนคติการกระทำการกระทำ

สภาพแวดล้อมประกอบด้วยเงื่อนไขที่เป็นเป้าหมาย - การผลิตธรรมชาติ ส่วนทางสังคม - ระดับของการพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ในสังคม กลุ่ม, จิตสำนึกของมนุษย์, มติมหาชน. สภาพแวดล้อมมีผลโดยตรงต่อการเกิดขึ้นของความต้องการของมนุษย์ ความต้องการเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดของเด็ก ทารกมีความต้องการทางร่างกายและร่างกายโดยกำเนิด การรับรู้ของความต้องการส่วนบุคคลจะกำหนดเป้าหมายความสนใจและความปรารถนา

พื้นฐานของการก่อตัวของพฤติกรรมองค์กรคือบรรยากาศภายใน, วัฒนธรรมขององค์กร, ลักษณะบุคลิกภาพ การดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กรขึ้นอยู่กับผู้นำและสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงความสามารถของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการรักษาลักษณะดังกล่าว เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าองค์กรใดมีอยู่จริง


ชม: 18 251

2 ความคิดเห็นในรายการ“ แรงจูงใจส่วนบุคคล”

  1. มันจะปรากฏขึ้นเมื่อปัจจัยที่เริ่มต้นและควบคุมพฤติกรรมอยู่นอกตัวของบุคคลหรือนอกพฤติกรรม มันเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นและปัจจัยด้านกฎระเบียบที่จะกลายเป็นภายนอกเนื่องจากแรงจูงใจทั้งหมดได้มาซึ่งลักษณะภายนอก

  2. แรงจูงใจแบบออร์แกนิกและการใช้งานในการรวมเป็นแรงจูงใจของพฤติกรรมและกิจกรรมของบุคคลในบางสถานการณ์และไม่เพียง แต่มีอิทธิพล แต่เปลี่ยนซึ่งกันและกัน

แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

คำขอใหญ่สำหรับทุกคนที่ถามคำถาม: ก่อนอื่นให้อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปตามสถานการณ์ของคุณหรือในทำนองเดียวกันว่ามีคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว คำถามที่มีการสะกดและข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยไม่มีช่องว่างเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา! หากคุณต้องการคำตอบให้ใช้ปัญหาในการเขียนอย่างถูกต้อง