นักษัตร

กลุ่มดาวภาพถ่าย Constellation เป็นคำศัพท์สำหรับตำแหน่งและความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ มีคำพ้องความหมายเพียงสองคำเท่านั้นสำหรับกลุ่มคำว่า - นี่คือตำแหน่งที่ตั้งและที่ตั้ง คำจำกัดความนี้มีการวางนัยทั่วไปมาก คำนี้มีความหมายมากมายและใช้ในวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน คำนี้มาจากภาษาละตินและประกอบด้วยสองส่วนคือ "con" แปลว่า "ร่วมกัน" และ "สเตลล่า" หมายถึงดาว จากการแปลดังกล่าวมันชัดเจนว่าทำไมแนวคิดนี้ถูกค้นพบมากที่สุดในทางดาราศาสตร์ การแปลตามตัวอักษรหมายถึงแนวคิดของกลุ่มดาวซึ่งเป็นกลุ่มดาวนั่นคือกลุ่มดาว

ตามความจริงที่ว่าแนวคิดของกลุ่มดาวมีความหมายเหมือนกันกับที่ตั้งและที่ตั้งจากนั้นกลุ่มดาวในโหราศาสตร์จะแสดงถึงการจัดเรียงทางดาราศาสตร์ร่วมกันของกลุ่มดาวกลุ่มดาวบนท้องฟ้าต่างๆ โดยการตรวจสอบตำแหน่งของกลุ่มดาวในวันเกิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนักโหราศาสตร์สามารถทำนายชะตากรรมของบุคคลนี้ได้ พวกเขายืนยันว่าตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้ามีความสำคัญมากและสามารถตีความได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับกลุ่มดาวที่บุคคลเกิด

используется в составлении гороскопов. กลุ่มดาวในโหราศาสตร์ ใช้ในการจัดทำทำนายดวงชะตา

กลุ่มดาวคำนี้ยังพบในวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่มีอยู่ในธรรมชาติพร้อมกันส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

กลุ่มดาวของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ใช่การสรุปที่ง่ายของปัจจัยเหล่านี้ แต่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ตามหลักการอย่างนี้การก่อตัวของชุมชนบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทั้งปัจจัยที่ซับซ้อนที่กำหนดเงื่อนไขสำหรับการดำรงอยู่ของชุมชนที่มีความซับซ้อน ในธรรมชาติของอินทรีย์นั้นไม่มีกระบวนการและปัจจัยใดที่แยกจากกัน - มีการเชื่อมต่อระหว่างกันของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันของกระบวนการทางธรรมชาติ แม้ว่าเมื่อปัจจัยทั้งสองทำงานร่วมกันพวกเขาก็มีปฏิสัมพันธ์ ตัวอย่างของสิ่งนี้สามารถดำเนินการพร้อมกันในลักษณะของอุณหภูมิและความชื้นตามที่ climatograms รวบรวม

กลุ่มดาวในจิตวิทยา

จิตแพทย์ต. Tsigen พัฒนาความคิดของกลุ่มดาวในจิตวิทยาและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการไหลของความคิดเป็นเพราะความแข็งแกร่งและระดับของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพวกเขากับความคิดก่อนหน้านี้ความเชื่อความเข้มและกลุ่มดาวของพวกเขา สถานะของตัวแบบรวมทั้งความแข็งแกร่งของตัวกระตุ้นนั้นมีผลต่อปฏิกิริยาของการกระตุ้นเช่นกัน

Constellation in Psychology เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละครั้งเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีการเปิดใช้งานที่ซับซ้อน (บีบอัด) การเกิดขึ้นของสมาคมใดสมาคมหนึ่งนั้นอำนวยความสะดวกโดยสมาคมเพิ่มเติม การกระตุ้นเดียวกันอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะก่อนหน้าของสิ่งมีชีวิตหรือสถานะปัจจุบันในกลุ่มดาวของแนวโน้มการเชื่อมโยง ในที่นี้สมาคมที่ผ่านมาและห่างไกลเมื่อเวลาผ่านไปมีสถานที่สำคัญ

C. จุงมีมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับแนวคิดนี้เขากำหนด - กลุ่มนักจิตวิทยาเป็นรูปแบบใด ๆ ของจิตใจที่ตามปกติมีการเชื่อมต่อกับคอมเพล็กซ์พร้อมด้วยชุดของปฏิกิริยาทางอารมณ์หรือรูปแบบ มันเป็นที่เข้าใจผ่านการแสดงออกของสถานการณ์ภายนอกซึ่งปลดปล่อยกระบวนการทางจิตซึ่งรวมเนื้อหาบางอย่างพร้อมสำหรับการดำเนินการ หากมีการกล่าวว่ามีบางคนเป็นกลุ่มดาวก็เป็นที่เข้าใจกันว่าบุคคลนี้ได้เข้ารับตำแหน่งตามลำดับซึ่งคาดว่าจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่แน่นอนจากเธอ เนื้อหากลุ่มดาวนั้นมีความซับซ้อนและมีพลังงานเฉพาะที่แข็งแกร่ง

นักจิตวิทยาใช้กลุ่มดาวเป็นวิธีกลุ่มมันเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นข้อตกลงการสื่อสารภายในบทสนทนาของแต่ละบุคคลกับบุคคลย่อย ด้วยความช่วยเหลือของมันคุณสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ซ่อนอยู่ของจิตสำนึกของบุคคลในสถานการณ์ใด ๆ การแลกเปลี่ยนผู้เข้าร่วมวางพวกเขาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นักจิตวิทยาแต่ละคนมีโอกาสที่จะแก้ไขวิธีนี้ตามเป้าหมายและหัวข้อของพวกเขา ด้วยความช่วยเหลือ ความขัดแย้งส่วนบุคคลภายในที่ ซ่อนเร้นและ แรงจูงใจ และความปรารถนาที่ขัดแย้งกันซึ่งแสดงออกผ่านปัญหาชีวิตและแทรกแซงการทำงานของมนุษย์ตามปกติอย่างมากสามารถแสดงและรับรู้ได้

กลุ่มดาวเป็นเทคนิคที่สามารถช่วยคนที่กำลังมองหาการรักษาเพื่อพิจารณาปัญหาของพวกเขาจากมุมที่แตกต่างกัน นักจิตวิทยาสามารถเสนอวิธีการนี้เป็นวิธีการรักษาปัญหาเมื่อการบำบัดแบบดั้งเดิมไม่สามารถรับมือกับมันหรือยากมากที่จะรักษา

получил распространение и практическое применение во многих направлениях психологии и психотерапии. วิธีการของกลุ่มดาวได้ รับการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านของจิตวิทยาและจิตบำบัด ในบรรดาพวกเขา: Psychodrama ของ J. Moreno, การรักษาครอบครัวโดย V. Sartre (การประชุมของส่วนต่าง ๆ ), เทคนิคการจัดกลุ่มของ D. Schneider, จิตวิทยาของ H. และ S. Stone บุคคลย่อย, กลุ่มดาวของ Hellinger และทิศทางทางจิตวิทยาที่ทันสมัยอื่น ๆ

วิธีนี้ใช้บ่อยที่สุดจากทุกทิศทุกทางในระบบ ครอบครัวจิตบำบัด ซึ่งมันถูกนำเสนอในรูปแบบของกลุ่มดาวครอบครัวระบบซึ่งปัญหาของความสัมพันธ์ในครอบครัวกลุ่มธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจใน psychodrama กลุ่มของ subpersons เกือบทั้งหมดของพื้นที่เหล่านี้มีกฎและโครงสร้างบางอย่างที่นักจิตวิทยาทำงานค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาชี้แนะให้กลุ่มตัดสินใจและรับผิดชอบการปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มดาวนั้นยังสามารถกำหนดเป็นโครงสร้างของ subpersonalities อักขระภายในของบุคคลต่าง ๆ และแสดงความสัมพันธ์ในโครงสร้างนี้ เมื่อบุคคลมองตัวเองจากภายนอกเมื่อเขาสามารถ "สื่อสาร" กับตัวตนที่สองของเขาเขาจะสามารถรับรู้ปัญหาของเขาได้เร็วขึ้นและเริ่มทำงานเพื่อสร้างสิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับวิธีการแก้ปัญหา ระดับการพัฒนาของจิตใจซึ่งช่วยให้คุณเห็นความสัมพันธ์ของ subpersonalities ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่นักจิตวิทยาติดตามและงานที่เขาทำช่วยให้เข้าใจตัวเองดีขึ้น

นักจิตวิทยายังดำเนินการกลุ่มดาวย่อยของบุคคลหรือส่วนบุคคลของบุคลิกภาพพลังงานตามแบบฉบับกลุ่มดาวครอบครัวเทววิทยาธุรกิจและกลุ่มดาวจิตวิญญาณ ไม่ใช่สถานที่สุดท้ายที่ถ่ายโดยกลุ่มดาวในจิตบำบัด transpersonal พวกเขาแสดงออกในการฝึกพูดกับวิญญาณพูดคุยกับสิ่งมีชีวิตที่ผิดธรรมชาติอื่น ๆ ที่ใช้ในชาแมน

เมื่อใช้วิธีนี้คุณจะสามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพดูจากมุมที่แตกต่างระบุแนวคิดการทำลายล้างที่สร้างสถานการณ์ปัญหานี้ การใช้วิธีนี้เป็นที่นิยมมากซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและมีข้อได้เปรียบมากมาย

ในกรณีที่กลุ่มดาวถูกนำไปใช้กับ subpersonalities มันก็เพียงพอที่จะแสดงสถานการณ์ผ่าน subpersonalities ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ

นอกจากนี้ข้อดีของการใช้วิธีนี้คือผู้ที่แทนที่คนจริง ๆ จะได้รับประสบการณ์ของปัญหาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมันมีลักษณะเฉพาะและรองผู้มีประสบการณ์เช่นนั้นได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีรับมือกับปัญหาที่คล้ายกัน โซลูชั่นในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสถานการณ์ชีวิต

วิธีกลุ่มดาวเปิดโอกาสให้ลูกค้าดูสถานการณ์จากระยะไกลจากด้านข้างราวกับว่ามีดวงตาที่แตกต่างกัน

กลุ่มดาวยังช่วยให้บุคคลค้นหาทรัพยากรภายในที่จำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาใช้ชีวิตและรวมทุกส่วนของจิตใจแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงทำให้ทุกส่วนของจิตใจเข้าด้วยกันและเอาชนะความขัดแย้งภายใน

จากที่กล่าวมาข้างต้นเราสามารถพูดได้ว่าการใช้วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากเพราะช่วยให้บุคคลสามารถมองเห็นตัวเองจากภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ผสานรวมบุคคลากรทั้งหมดของเขาและแก้ไขข้อขัดแย้งและที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการนี้ใช้เวลาไม่นาน ในเวลาอันสั้นนักจิตวิทยาสามารถเห็นปัญหาที่แท้จริงของบุคคลและคุณภาพของทรัพยากรของเขาซึ่งเป็น "ฉัน" ที่แท้จริงของลูกค้า ต้องขอบคุณปัญหานี้ที่สามารถแก้ไขได้: การบาดเจ็บจากการคลอด, การเจ็บป่วย, ปัญหาที่ส่งผ่านรุ่น, ความซับซ้อนของความสัมพันธ์และอื่น ๆ

แต่ละปัญหาที่บุคคลประสบนั้นเป็นความคิดความตั้งใจความรู้สึกอารมณ์ของเขา และสามารถแก้ไขได้โดยเปลี่ยนวิถีชีวิตจังหวะการปฐมนิเทศและความสัมพันธ์


ชม: 4 854

แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

คำขอใหญ่สำหรับทุกคนที่ถามคำถาม: ก่อนอื่นให้อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปได้มากที่สุดตามสถานการณ์ของคุณหรือที่คล้ายกันมีคำถามอยู่แล้วและคำตอบที่เกี่ยวข้องของผู้เชี่ยวชาญ คำถามที่มีการสะกดและข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยไม่มีช่องว่างเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา! หากคุณต้องการคำตอบให้ใช้ปัญหาในการเขียนอย่างถูกต้อง