สัญชาตญาณ

ภาพสัญชาตญาณ สัญชาตญาณ เป็นแนวโน้มโดยธรรมชาติของบุคคลที่มีต่อรูปแบบพฤติกรรมอัตโนมัติโดยอัตโนมัติที่ตอบสนองความต้องการบางอย่างของร่างกาย ในความหมายที่แคบสัญชาตญาณจะถูกกำหนดว่านี่เป็นชุดของการกระทำที่กำหนดโดยทางพันธุกรรม มันแสดงให้เห็นตัวเองในการกระทำพฤติกรรมที่มุ่งหาอาหารรักษาตัวเองสำเร็จความปรารถนาที่จะดำเนินการต่อครอบครัวของคุณ สัญชาตญาณเป็นภาพสะท้อนที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งเป็นหลักการของพฤติกรรมสัตว์ สัตว์ที่สูงขึ้นในการพัฒนาตนเองนั้นมาจากการดัดแปลงสัญชาตญาณพื้นฐานซึ่งสามารถเข้าถึงการแสดงออกที่ซับซ้อนมากขึ้นของพฤติกรรม สัญชาตญาณของมนุษย์นอกเหนือไปจากการวางแนวทางชีวภาพของพวกเขาคือการตอบสนองความต้องการที่จำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ระดับประถมศึกษาไปไกลและแนะนำสัญชาตญาณที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลความตั้งใจ (อำนาจการปกครองการสื่อสาร)

สัญชาตญาณของมนุษย์

หมดสติของมนุษย์เป็นสัญชาตญาณสัตว์ไม่มีเหตุผลสรีรวิทยาและปฏิกิริยาตอบสนองที่ให้แรงกระตุ้นของพลังงานจิต พวกเขาถูกบังคับให้ทำลายตัวเองภายใต้อิทธิพลของจิตสำนึกแบบแผนทางวัฒนธรรมบรรทัดฐานทางสังคมเพื่อให้ผู้คนมีการดำรงอยู่ทางสังคมที่เพียงพอ

สัญชาตญาณของมนุษย์ แต่กำเนิดนั้นแข็งแกร่งมากแม้การปราบปรามอย่างมีสติไม่ได้ จำกัด พลังงานอยู่เสมอดังนั้นคุณจึงสามารถพบปะผู้คนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเพราะพวกเขาไม่ปิดกั้นพฤติกรรมบางอย่างที่ไหลจากความต้องการทางชีวภาพอย่างเหมาะสม แต่ต้องขอบคุณพวกเขาบุคคลที่ไม่สูญ เสียแรงจูงใจ ในการใช้ชีวิตพวกเขาเป็นแรงผลักดันของพฤติกรรมของเขา ภายใต้อิทธิพลของประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับและการพัฒนาส่วนบุคคลสัญชาตญาณแยกความแตกต่างและซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นบุคคลจึงเป็นสัตว์ที่มีระบบสัญชาตญาณที่ซับซ้อนที่สุด แต่ก็ยังมีการตีความที่เป็นไปได้ว่าความต้องการและความพึงพอใจในสัตว์และในมนุษย์เกือบจะเหมือนกัน แต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะกล่าวว่าบุคคลนั้นมีสัญชาตญาณพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะในแบบของเขาจากนั้นบุคคลพื้นฐานสามคนจะได้รับการพิจารณา: สัญชาตญาณการทำสำเนาการอนุรักษ์และอำนาจ ใช้พวกเขาคนหนึ่งสามารถเอาชนะความประสงค์ของบุคคลอื่นและจัดการกับเขาเพื่อวัตถุประสงค์ของเขาเอง

ในกระบวนการของการให้การศึกษาบุคคลความปรารถนาอำนาจและความสนิทสนมของเขาถูกบดขยี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ด้วยเหตุผลอะไร ที่จริงแล้วพวกเขากระตุ้นให้บุคคลสู่ความสำเร็จเป็นแรงกระตุ้นที่ทรงพลังและสามารถกำหนดพฤติกรรมหลักได้ แต่เนื่องจาก ความกลัว ต่อชีวิตของเขาบ่อยครั้งที่บุคคลไม่สามารถใช้ความสามารถของเขาได้อย่างเต็มที่จึงไม่ประสบความสำเร็จ เพราะความกลัวควบคุมชีวิตและการดูแลรักษาตัวเองอยู่กับมันปรากฏว่าบุคคลอยู่ในความกลัวของเขา บนพื้นฐานนี้สิ่งจูงใจที่จะปกครองและดำเนินการแข่งขันของพวกเขาให้คนที่มีระดับความปลอดภัยที่ดีกว่าการเก็บรักษาตัวเองขึ้นอยู่กับความกลัว

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าแต่ละคนมีการจัดการและความรู้สึกกลัว แต่ระดับของมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคน หากเขาเข้าใจว่าความกลัวของเขาคืออะไรเหตุผลของเขาคือเขามีโอกาสมากขึ้นที่จะกำจัดมัน มันมักจะเกิดขึ้นที่คนที่กลัวบางสิ่งบางอย่างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาไม่ช้าก็เร็ว แต่ถ้าความกระหายอำนาจมีความเข้มแข็งการเก็บรักษาตัวเองจะอ่อนแอและสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ข้อสรุปที่น่าเศร้า นอกจากนี้ยังมีการกระทำที่ไม่ไตร่ตรองและไม่สำคัญจำนวนมากเนื่องจากความกระตือรือร้นการดูแลรักษาตัวเองก็อ่อนแอลงเช่นกันซึ่งบางครั้งก็นำไปสู่ความตาย

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าสัญชาตญาณเป็นนักบินอัตโนมัติ เมื่อบุคคลไม่ควบคุมตัวเองงานอดิเรกความต้องการเขาจะปลดเปลื้องความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและบ่อยครั้งที่พฤติกรรมของเขากลายเป็นสิ่งดั้งเดิมและหยาบคาย บุคคลที่ตระหนักถึงตัวเองและความปรารถนาของเขาสามารถต้านทานทั้งการยักย้ายถ่ายเทและจัดการตนเองและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สัญชาตญาณเป็นประสบการณ์ชีวิตของบรรพบุรุษที่ต้องต่อสู้ผ่านไปด้วยความกลัวและความเจ็บปวดเพื่อความอยู่รอด จิตสำนึกไม่สามารถทนต่อความเครียดและย้ายประสบการณ์ทางอารมณ์อย่างหนักเข้าไปใน จิตใต้สำนึกที่ ปิดผนึกในหน่วยความจำทางพันธุกรรม ดังนั้นเมื่อคนทำการเคลื่อนไหวสัญชาตญาณพวกเขาจะเต็มไปด้วยความกังวลเล็กน้อยที่สืบทอดจากบรรพบุรุษของพวกเขา

ทารกแรกเกิดร้องไห้เพราะเขากลัวไม่มีแม่ให้นมบุตรและรักเขา ชายคนหนึ่งกลัวว่าเสบียงอาหารจะหมดเพราะเมื่อบรรพบุรุษของเขาตายระหว่างการกันดารอาหาร ผู้ชายคนนี้กำลังต่อสู้เพื่อหญิงสาวที่มีคู่แข่งบางทีหนึ่งในบรรพบุรุษของเขาไม่สามารถมีภรรยาได้และเขาต้องต่อสู้เพื่อคลายความกลัวที่สืบทอดมาจากการอยู่คนเดียว

สัญชาตญาณคืออะไร? มนุษย์ในธรรมชาติคือการเชื่อมโยงในการเปลี่ยนจากสัตว์สู่สิ่งมีชีวิตเหนือมนุษย์และจิตสำนึกของเขาก็เป็นสามเท่า ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับอาณาจักรสัตว์ส่วนอีกโลกหนึ่งและสามส่วน ที่จริงแล้วส่วนของสัตว์นั้นได้รับการถ่ายทอดมาแล้วมันไม่ได้สติและกำหนดพฤติกรรมตามสัญชาตญาณ สัญชาตญาณคือสัมภาระของประสบการณ์สัตว์นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขามีชีวิตและอยู่รอดได้สะสมมาหลายล้านปีและถ่ายทอดสู่มนุษย์ ธรรมชาติเก็บรักษาไว้ในสระยีนของมนุษย์สัญชาตญาณที่ไม่มีเงื่อนไขและการตอบสนองที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของลูกหลาน ไม่มีใครสอนเด็กทารกว่าควรจะตะโกนถ้าเขาต้องการที่จะกินหรือเปลี่ยนเสื้อผ้า จิตใจสัญชาตญาณของมนุษย์มีความรับผิดชอบต่อการอยู่รอดทางชีวภาพจิตสำนึกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่จิตสำนึกช่วยแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลวิวัฒนาการ

โดยการระงับและบิดเบือนสัญชาตญาณทางชีวภาพตามธรรมชาติของมนุษย์เขาได้รับพลังงานจำนวนมากสำหรับการพัฒนาจิตใจที่มีสติและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรากฎว่าอารยธรรมสมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นและก้าวหน้าเนื่องจากสัญชาตญาณที่กดขี่ ดังนั้นความรู้สึกอื่น ๆ ก็ลดลงเช่นการมองเห็นการได้ยินรสนิยม จนถึงปัจจุบันมีหลายคนที่มีปัญหาการได้ยินการมองเห็นและผู้ที่มีน้ำหนักเกินจำนวนมาก คนสมัยใหม่อยู่ห่างจากแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเขามากจนเขาพบว่าตัวเองถูกกีดกันจากความช่วยเหลือจากตัวเองที่ถูกกดขี่ตามสัญชาตญาณและความรู้สึกตามธรรมชาติในขณะที่เหลืออยู่คนเดียวกับธรรมชาติกลายเป็นกำพร้าและอ่อนแอ

สัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย์โดยธรรมชาติไม่สามารถเรียกได้ว่าไม่ดีหรือไม่ดีเพราะมันเป็น บริษัท ในเครือเพื่อการอยู่รอดของผู้คน แต่เมื่อบุคคลหนึ่งนำวิถีชีวิตที่ไร้เหตุผลและไร้เหตุผลมาทำให้เขาพอใจกับความสะดวกสบายทุกประเภทเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากสัตว์มากนักถึงแม้ว่าเขาจะรู้วิธีใช้โทรศัพท์และขับรถยนต์ก็ตาม ไม่ใช่โดยไม่มีเหตุผลว่าคน ๆ หนึ่งเชื่อว่าเขาเหนือกว่าสัตว์ - ด้วยวิธีนี้เขามักจะบุกรุกสติปัญญาสติที่มีสติในสัญชาตญาณของเขาโดยไม่รู้ตัว

สัญชาตญาณ

สัญชาตญาณทุกประเภทสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม: กลุ่มสืบพันธุ์ (เพศและผู้ปกครอง), สังคม (รวมเข้าด้วยกัน, รวมเข้าด้วยกัน, รวมที่เกี่ยวข้อง, แยกโดดเดี่ยว, รวมแนวตั้ง, kleptomania , รวมแนวนอน), ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมวิวัฒนาการ การรวบรวมและการค้นหาการย้ายถิ่นการ จำกัด จำนวนสายพันธุ์การตกปลาและการล่าสัตว์เกษตรกรรมและสัตวแพทย์) การสื่อสาร (ภาษาศาสตร์การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง การสื่อสารด้วยวาจา)

สัญชาตญาณที่สำคัญส่วนบุคคลมุ่งเน้นไปที่ความอยู่รอดของแต่ละบุคคลและสามารถเป็นอิสระหรือแสดงออกในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สัญชาตญาณเป็นภาพสะท้อนที่ไม่มีเงื่อนไขและสัญชาตญาณพื้นฐานคือการดูแลรักษาตัวเองเพื่อความปลอดภัยของตัวเองในเวลาปัจจุบัน นั่นคือมันเป็นความพึงพอใจในระยะสั้นมีสัญชาตญาณระยะยาวเช่นการให้กำเนิด

กลุ่มแรกประกอบด้วยสัญชาตญาณการสืบพันธุ์ มันเป็นเพียงผ่านการทำสำเนาที่ยีนสามารถอยู่ในระดับวิวัฒนาการในเวลาและการอยู่รอดเป็นเพียงขั้นตอนเสริมในการทำสำเนา บนพื้นฐานของสัญชาตญาณการเจริญพันธุ์สังคมเกิดขึ้น สัญชาตญาณทางเพศและผู้ปกครองเป็นสองสายพันธุ์การเจริญพันธุ์

สัญชาตญาณทางเพศกำหนดขั้นตอนแรกของการสืบพันธุ์ - ความคิด “ คุณภาพ” ของพันธมิตรที่มีศักยภาพจะถูกกำหนดผ่านการปรับสภาพทางพันธุกรรมที่เหมาะสมและการดูแลระยะยาวสำหรับลูกหลาน การมุ่งเน้นไปที่การดูแลระยะยาวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการการสนับสนุนจากบิดาและความช่วยเหลือ ในอดีตวิวัฒนาการการขาดการสนับสนุนเป็นอันตรายต่อชีวิตของเด็ก ระยะเวลาที่เด็กทำอะไรไม่ถูก จำกัด อย่างมากความสามารถของผู้หญิงในการได้รับอาหารการปกป้องและมีเพียงผู้ชายที่อุทิศตนและกล้าหาญเท่านั้นที่สามารถช่วยผู้หญิงคนนี้ได้ทั้งหมด มีบางอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่นั้นมาและตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบผู้หญิงคนเดียวกับเด็กหรือผู้ชายไม่สามารถเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวของเขา

สัญชาตญาณของผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาเป็นโปรแกรมที่มีมา แต่กำเนิดของคน การศึกษาและการสังเกตจำนวนมากพิสูจน์ว่าความหมายของสัญชาตญาณ (ความรักต่อเด็กความปรารถนาที่จะอุปถัมภ์และดูแลคุ้มครอง) นั้นถูกกำหนดไว้ในระดับชีวภาพ

กลุ่มที่สองคือสัญชาติญาณทางสังคม คุณค่าของสัญชาตญาณนั้นแสดงออกมาในการแก้ปัญหาของงานระยะยาวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเภทนี้มันมีส่วนช่วยในการสนับสนุนยุทธวิธีในระยะยาวของพฤติกรรมผ่านการใช้งานพฤติกรรมพิเศษซึ่งรวมบุคคลหลายคนไว้ในโครงสร้างทางสังคมเดียว ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมนี้คือความพร้อมของทุกคนในการเสียสละตนเองเพื่อเป้าหมายสากล บ่อยครั้งที่คนในสมาคมดังกล่าวได้รับการจัดการใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว สัญชาตญาณทางสังคมมีหลายชนิดย่อย

พี่น้องรวมเป็นสมาคมที่เก่าแก่ที่สุดบนพื้นฐานของความสามัคคีทางพันธุกรรมของสมาชิกของกลุ่มนี้ ความหมายของสัญชาตญาณก็คือสมาชิกของการรวมตัวดังกล่าวพยายามที่จะปกป้องและประสบความสำเร็จในยีนทั้งหมดไม่ใช่แค่บุคลิกภาพของเขา

การแยกที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นการแสดงออกถึงการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการของยีนต่างประเทศซึ่งในทางกลับกันก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของยีนผ่านความเป็นเอกภาพและความรักที่ยิ่งใหญ่ของหน่วยงานซึ่งกันและกัน ความเป็นปรปักษ์ของการรวมเครือญาติกับการแยกที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเป็นธรรมโดยความจริงที่ว่าประชากรที่แยกแยะตัวเองออกจากผู้อื่นและมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับพวกเขาในกลุ่มของพวกเขามีความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่แข็งแกร่ง

การควบรวมกิจการตามมาตรฐานหมายถึงการรวมกลุ่มของบุคคลที่ไม่ได้กำหนดผู้นำและในความเป็นจริงไม่มีใครเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้กับทุกคน แต่ทุกคนพร้อมสำหรับการกระทำบางอย่างร่วมกัน มันถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มผ่านการรับรู้โดยบุคคลหนึ่งจากบางสายพันธุ์โดยบุคคลอื่นจากสายพันธุ์เดียวกันและพวกเขาเริ่มที่จะติดตามด้วยกัน การรวมกันดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะร่างกายมีแนวโน้มสัญชาตญาณในการมีอยู่ร่วมกันและรู้ว่าการกระทำร่วมกันการมองหาอาหารการปกป้องซึ่งกันและกันนั้นง่ายกว่าปลอดภัยกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการพเนจรเพียงลำพัง ความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกพบในสิ่งมีชีวิตที่ง่ายที่สุด การรวมตัวกันดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างผู้คนเช่นคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรรวมตัวกันด้วยวิธีนี้และเริ่มอยู่ด้วยกันแสวงหาอาหารและแบ่งปันกับผู้อื่น

การรวมแนวตั้งจะแสดงในการอยู่ใต้บังคับบัญชาของคนคนหนึ่งไปยังกลุ่มส่วนใหญ่ การส่งที่นี่ถูกเข้าใจว่าเป็นการ จำกัด เสรีภาพในการกระทำของกลุ่มเป้าหมายซึ่งกำหนดคำสั่งของบุคคลที่เป็นผู้นำซึ่งเสรีภาพในการกระทำนั้นไม่ จำกัด กลุ่มดังกล่าวแข็งแกร่งมากและมีลักษณะคล้ายคลึงกับการรวมตัวกันของสิ่งมีชีวิตเดียว แต่สมาชิกในกลุ่มนั้นไม่ได้เป็นญาติกันเสมอไป

การรวมในแนวนอนนั้นขึ้นอยู่กับการเห็นแก่ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เขาแนะนำว่าจะมีการชำระเงินหรือบริการตอบสนองบางอย่างสำหรับการกระทำที่เห็นแก่ผู้อื่น ดังนั้นความบริสุทธิ์ใจดังกล่าวจึงไม่ได้รับความสนใจอย่างสมบูรณ์เพราะทุกคนคุ้นเคยกับมัน

Kleptomania ไม่เพียง แต่เป็นเรื่องธรรมดาระหว่างคน แต่ยังมีอยู่ในอาณาจักรสัตว์ บุคคลสามารถใช้เหตุผลซึ่งสามารถช่วยให้บุคคลตระหนักว่าไม่ใช่การหลอกลวงในหลักการ เมื่อการหลอกลวงถูกนำไปใช้กับเหยื่อที่อาจเกิดขึ้นหรือกับนักล่าที่ถูกโจมตีหรือสงครามสิ่งนี้ไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวง แต่เป็นวิธีการเอาชีวิตรอด การหลอกลวงโดยเขาถูกพิจารณาเมื่อนำไปใช้กับสมาชิกในกลุ่มของเขาซึ่งหล่อเลี้ยงความไว้วางใจและถือว่ารวม สัญชาตญาณ Kleptomanic มักจะแสดงออกในเด็กที่มีความดั้งเดิมและประกอบด้วยการรวมแนวตั้งที่เข้มงวดซึ่งเกี่ยวข้องกับอาการกำเริบของอาการสัญชาตญาณทั้งหมด

สัญชาตญาณของการปรับตัวในขอบเขตวิวัฒนาการของถิ่นที่อยู่นั่นคือสภาพแวดล้อมที่วิวัฒนาการของบรรพบุรุษมนุษย์โบราณเกิดขึ้นการปรับตัวของพวกเขา แอฟริกาตะวันออกถือเป็นสภาพแวดล้อมเช่นนี้ 2.6 ล้านปีก่อนคนแรกอาศัยอยู่ที่นั่น สถานการณ์ในเวลานั้นบังคับให้ผู้คนค้นหาอาหารต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและสัญชาตญาณเหล่านี้ยังคงอยู่ในผู้คนแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้มันเป็นเวลานานก็ตาม แต่ถ้าเกิดขึ้นที่มนุษย์พบว่าตัวเองอยู่ในสภาพเช่นนั้นอีกครั้งผู้คนจะสามารถอยู่รอดได้ด้วยมรดกของคนรุ่นต่อไป

กลุ่มย่อยของสัญชาตญาณที่รวมอยู่ในกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีการคิดทารุณในขณะนี้ แต่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับพวกเขา

Territoriality - เป็นที่ประจักษ์ในการมอบหมายให้กลุ่มหรือบุคคลของดินแดนที่แน่นอนซึ่งเธอค้นหาอาหารน้ำนอน แต่ไม่ใช่ว่าทุกเผ่าพันธุ์จะรู้ตัวว่าตนเองมีอาณาเขต พวกเขาไม่ได้ จำกัด การเข้าถึงของคนแปลกหน้าและทันทีที่ปรากฏพวกเขาดูเหมือนจะเข้าใจจากพวกเขาว่านี่คือดินแดนของพวกเขาและเริ่มปกป้องมัน คนฉลาดไปไกลกว่านี้และเขาตระหนักดีว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหนและไปที่ไหนหรืออยู่ที่ไหน ต่อไปนี้มีความเห็นว่าต้องขอบคุณสัญชาตญาณของอาณาเขตมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะสรุปและไม่หลงทางในอวกาศ

ในสัญชาตญาณของการตั้งค่าภูมิทัศน์หลักการของการวางแขนเป็นศูนย์กลาง Brachiation เป็นวิธีการเคลื่อนไหวในแถบป่าที่คุณต้องขยับมือไปตามกิ่งไม้ นี่คือวิธีที่ลิงฮิวแมนนอยด์เคลื่อนที่ไปมาโยกตัวแกว่งไปมาบนกิ่งไม้หนึ่งแล้วกระโดดขึ้นไปอีกอันหนึ่ง สัญชาตญาณนี้มีเสียงสะท้อนในพฤติกรรมของมนุษย์ในบางรูปแบบ: การไหว้เด็กเพื่อทำให้พวกเขาสงบลง, ความปรารถนาในการปีนต้นไม้, สายพันธุ์ที่น่าดึงดูดจากด้านบนและไม่ชอบ

พฤติกรรมโดยสัญชาตญาณในการรวบรวมและค้นหาเป็นความเชี่ยวชาญทางนิเวศวิทยาครั้งแรกของมนุษย์ สิ่งที่คนพบแล้วเขากิน - ผลไม้, ราก, นก, สัตว์เล็ก ๆ การล่าปรากฏขึ้นมากในภายหลังและได้รับการฝึกฝนเป็นระยะ ๆ

สัญชาตญาณของคอนสตรัคติวิสต์จะแสดงในการทำเครื่องหมายอาณาเขตของพวกเขาด้วยการก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นบางประเภท ในนกเหล่านี้คือรังในผึ้ง honeycombs ในมนุษย์กระท่อมเริ่มจากนั้นบ้าน การพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เริ่มต้นด้วยการผลิตเครื่องมือซึ่งควรจะสร้างบ้าน ดังนั้นมนุษย์จึงเข้าสู่การสร้างโครงสร้างที่ทันสมัยของอารยธรรมเทคโนโลยี

สัญชาตญาณการย้ายถิ่นเป็นตัวกำหนดความเคลื่อนไหวเชิงพื้นที่เพื่อหาที่ที่ดีกว่าหรือถูกบังคับให้ทำเช่นนี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการอยู่ นกหรือปลาวาฬขึ้นอยู่กับลักษณะวงจรชีวิตของมันอพยพขึ้นอยู่กับฤดูกาล วิถีการอพยพที่มั่นคงของชีวิตนำโดยพวกเร่ร่อนยิปซีในอดีต - ไวกิ้ง ตอนนี้หลายคนกำลังออกจากประเทศบ้านเกิดย้ายไปยังประเทศที่ไม่รู้จักหรือไปยังแผ่นดินใหญ่เพื่อค้นหาชีวิตที่ดีขึ้น

การ จำกัด จำนวนชนิดของตนเองเป็นหนึ่งในสัญชาตญาณการโต้เถียงของแต่ละบุคคล เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงการสร้างพฤติกรรมที่มุ่งเน้นและสัญชาตญาณในระยะยาวผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติในระดับบุคคล คำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับพฤติกรรมนี้คือ“ การเลือกกลุ่ม” ที่เกิดขึ้นในระดับของประชากรและกลุ่มมากกว่าระดับของบุคคล แต่ทฤษฎีการเลือกกลุ่มถูกหักล้างโดยความต้องการที่จะยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาไม่เพียงพอนั้นไม่น่าจะบรรลุเป้าหมายพฤติกรรมระยะยาวในระดับสูง แต่ถึงกระนั้นพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในการ จำกัด ชนิดสัตว์ที่ดูเหมือนว่าแสดงออกโดยสัญชาตญาณเกินไปก็เป็นที่สังเกตได้ในมนุษย์และสัตว์

ความหมายของสัญชาตญาณนี้แสดงโดยป้องกันไม่ให้ประชากรเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องมีทรัพยากรที่จำเป็น มันจะเปิดขึ้นเมื่อประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเกินเกณฑ์ปกติและการรวมเวลาให้เหมาะสมช่วยลดประชากรให้อยู่ในระดับที่ต้องการ มันสามารถประจักษ์เองผ่านการลดลงในความรู้สึกของสัญชาตญาณของผู้ปกครองในความไม่เต็มใจที่จะมีเด็กลดลงในการดูแลเด็กขาดความสนใจในเด็ก, มุมมองโลกซึมเศร้าที่รุนแรงและลดลงในสัญชาตญาณการดูแลตนเอง

ในอดีตวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์การล่าสัตว์และการตกปลานั้นไม่แปลกประหลาดนัก พวกเขามาถึงเวลาเท่านั้นและพบว่าวิธีนี้ให้เหยื่อมากกว่าซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า Сегодня охотой занимаются только ради развлечения, мужчины пробуют себя в роли предков-охотников, подогреваемые азартом. Специфическое удовлетворение от занятия рыбалкой демонстрирует инстинктивность такого поведения.

Агро- и веткультурная деятельность предков, предполагается учеными, поскольку точных данных об этом нет. Но судя из симбиотического сосуществования многих видов, кажется вероятным, что на этой связи, могло быть, что животных все-таки приручали, и из этого развилось животноводство. Не каждый знает, что не только люди, но и отдельные животные занимаются агроветеринарной деятельностью. Муравьи, термиты, жуки – разводят грибы, которых потом употребляют, иные муравьи могут разводить тлей, и едят их выделения. Смотря на это, развитие таких же инстинктов у человека кажется вполне естественным. Особенно если учесть тот факт, как много есть людей с тяготением к труду на земле, у некоторых это профессия. Важно отметить тот факт, что тяга к действиям на земле больше активизируется в старости, когда другие инстинкты угасают (репродуктивные, социальные).

สัญชาตญาณการสื่อสารได้รับรู้ในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลอย่างน้อยสองคน พวกเขาอยู่ใกล้กับสัญชาตญาณทางสังคม แต่พวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้นำไปสู่การรวมตัวของบุคคล ในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกสหภาพมีการสื่อสารเช่นการส่งข้อความ กว้างกว่าเล็กน้อยที่ใช้ในระหว่างการค้นหาคู่ผสมพันธุ์ ซึ่งรวมถึงสัญชาตญาณดังกล่าว: การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางการสื่อสารด้วยเสียงที่ไม่ใช่คำพูดและภาษา

การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่แสดงออกได้อย่างมาก รูปแบบพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากภาพสะท้อนที่ไม่มีเงื่อนไขในระบบอัตโนมัติของพวกเขา การระงับหรือซ่อนอารมณ์ที่แท้จริงซึ่งแสดงออกโดยอัตโนมัติในการแสดงออกทางสีหน้าหรือท่าทางบางอย่างทำให้คนทำงานได้มากมาย การเปลี่ยนท่าทางและความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบนใบหน้าโดยไม่สมัครใจพยายามที่จะถ่ายทอดอารมณ์ตามธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้กระบวนการที่ซับซ้อนมากและเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อแสดงโดยนักแสดงที่มีความสามารถ

วิธีการสื่อสารด้วยเสียงแบบไม่ใช้คำพูดนั้นค่อนข้างจะชวนให้นึกถึงการสื่อสารทางเสียงของสัตว์และเราได้รับมรดกจากลิงมนุษย์ วิธีการสื่อสารดังกล่าวแสดงออกด้วยเสียงร้องไห้ที่ไม่คาดคิดเสียงคำรามก้าวร้าวในขณะที่โกรธเกรี้ยวเสียงครวญครางเสียงคร่ำครวญและเสียงต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ในทุกวัฒนธรรม การศึกษาได้ดำเนินการพิสูจน์ว่าลิงทำให้เสียงคล้ายกันมากในการออกเสียงคำพูดของมนุษย์

หนึ่งในไม่กี่สัญชาตญาณยืนยันที่ระดับ neurophysiological เป็นภาษา “ หลักไวยากรณ์สากล” (หลักการทางไวยากรณ์) ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกภาษาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและที่ขาดไม่ได้ความแตกต่างในภาษาของโลกได้รับการอธิบายว่ามีการปรับทัศนคติที่หลากหลายของสมอง ดังนั้นเพื่อที่จะเรียนรู้ภาษาเด็กจะต้องศึกษาองค์ประกอบศัพท์และสัณฐานวิทยา (คำและส่วน) และตั้งโปรแกรม "การติดตั้ง" ตามตัวอย่างที่สำคัญบางอย่าง

ตัวอย่างสัญชาตญาณ

ในโลกสมัยใหม่เช่นเดียวกับเมื่อหลายศตวรรษก่อนสัญชาตญาณในการอนุรักษ์มนุษย์นั้นมีรูปแบบการแสดงออกที่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือสุขภาพที่ไม่ดีรวมถึงเมื่อบุคคลยอมรับสถานการณ์อย่างมีเหตุผลถึงอันตรายถึงชีวิต อันตรายที่มีสติจะทำหน้าที่เกี่ยวกับกลไกจิตใต้สำนึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นความเข้าใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับการฉายรังสีสามารถทำให้เกิดความกลัวโดยสัญชาตญาณสำหรับชีวิตและสุขภาพของตนเองแม้ว่าในขณะนั้นเองการแผ่รังสีจะไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ร้านค้าจิตใต้สำนึกสัญชาตญาณกระตุ้นให้พร้อมแจ้งสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย เหล่านี้เป็นโรคกลัวที่เกี่ยวข้องกับแมงมุม, งู, ความสูง, ความมืด, ใจจดใจจ่อและอื่น ๆ คุณมักจะเห็นว่า phobias ที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกนั้นสะท้อนให้เห็นในขอบเขตของวัฒนธรรม - สถาปัตยกรรมศิลปะดนตรี

สัญชาตญาณในการอนุรักษ์มนุษย์นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ เช่นเดียวกับบุคคลอื่นที่พยายามเอาชีวิตรอด ร่างกายมนุษย์ได้รับการจัดเตรียมไว้ให้พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าใด ๆ จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ถ้ามีคนเผาไหม้เขาก็ดึงมือของเขากลับมาถ้าเขาเย็น - เขาแต่งตัวถ้ามีอากาศเล็ก ๆ ในห้อง - เขาเข้าไปในอากาศบริสุทธิ์เพื่อเริ่มต้นการจัดหาออกซิเจนถ้าเขาไม่สามารถว่ายน้ำแน่นอนว่าเขาจะไม่ลงไปในน้ำ

ชะตากรรมของมนุษย์ยังขึ้นอยู่กับระดับของการปรับตัว มันสามารถเป็นมา แต่กำเนิดหรือได้มาแสดงในความสามารถของบุคคลและจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ชีวิตในสภาพที่แตกต่างกัน การปรับตัวดังกล่าวมีระดับการพัฒนาสูงปานกลางหรือต่ำ มันเป็นทักษะที่มีมา แต่กำเนิดซึ่งเป็นสัญชาตญาณและปฏิกิริยาตอบสนองที่มั่นใจได้ว่าการปรับตัวของมนุษย์: สัญชาตญาณทางชีวภาพ, รูปลักษณ์, ความโน้มเอียงทางปัญญา, โครงสร้างร่างกาย, สภาพร่างกายของร่างกาย, ความปรารถนาที่จะรักษาตัวเอง

ความต้องการทางประวัติศาสตร์เพื่อความต่อเนื่องและการสงวนรักษาชนิดหนึ่งทำให้เกิดความปรารถนาที่จะให้กำเนิดลูกและเลี้ยงดูเขา ในมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, ความปรารถนาสัญชาตญาณในการเกิดและการเป็นแม่บางครั้งได้รับรูปแบบที่ไม่เหมาะสมของการรวมตัวกัน มันสามารถประจักษ์เองในการดูแลเด็กมากเกินไปแม้กระทั่งผู้ใหญ่และเป็นอิสระหรือตรงกันข้ามในความประมาทและความรับผิดชอบต่อเด็กของตัวเอง

สัญชาตญาณการกำเนิดของมารดานั้นแสดงออกมาตั้งแต่เด็กในเด็กผู้หญิงที่ชอบเล่นแม่ - ลูกพกและเลี้ยงตุ๊กตาและสิ่งที่ชอบ ผู้หญิงที่คาดหวังว่าจะมีลูกหรือคลอดลูกอยู่แล้วก็จะยิ่งสดใสกว่า

พฤติกรรมทางเพศหมายถึงสัญชาตญาณมันยังเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะดำเนินการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีความคิดที่ถกเถียงกันอยู่ว่าลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ชายบางครั้ง แต่ไม่เสมอไปถูกกำหนดโดยความจริงที่ว่าในฐานะผู้ชายเขาต้องการให้ผู้หญิง (หญิง) ได้รับตำแหน่งของเธอและมีเพศสัมพันธ์ (ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับสัตว์บางชนิด) นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นว่าพวกเขาเบื่อง่ายเกินไปและเบื่อเร็ว ๆ นี้และพวกเขาก็ละทิ้งมัน ในชีวิตผู้ชายเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าเป็นโสดที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมกับความใคร่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงหรือผู้ที่ค้นหาสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ผู้ชายบางคนโกรธเคืองโดยการเปรียบเทียบกับสัตว์ แต่เป็นไปได้ว่ามันทำให้รู้สึกบางอย่าง

สัญชาตญาณกระตุ้นให้เห็นแก่ผู้อื่นเห็นได้จากการแสดงออกของความเมตตากรุณาและความห่วงใยต่อผู้อื่นมันเป็นสิ่งสำคัญในระบบสัญชาตญาณ คนเหล่านี้เสียสละมากอุทิศชีวิตให้กับสังคมช่วยเหลือผู้คนมีอาสาสมัครและมักจะเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับการขับรถของพวกเขา: แพทย์นักจิตวิทยานักกฎหมาย

คนที่ต่อสู้อย่างแข็งขันเพื่อปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคลของพวกเขาเปิดเผยตัวอย่างของสัญชาตญาณแห่งอิสรภาพ จากวัยเด็กพวกเขาเปิดเผยการประท้วงเมื่อพวกเขาถูกสั่งให้ทำอะไรบางอย่างพยายามให้ความรู้ และสิ่งนี้ควรแตกต่างจากการไม่เชื่อฟังของเด็กทั่วไป บุคคลที่ให้ความสำคัญกับอิสรภาพถือความรู้สึกนี้ตลอดชีวิต ในวัยผู้ใหญ่ความรู้สึกของพวกเขาต่อความดื้อรั้นความเสี่ยงความเป็นอิสระความเป็นอิสระสามารถเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับอำนาจความไม่สงบในสังคมและระบบราชการ พวกเขากลายเป็นนักการเมืองนักข่าวบุคคลสาธารณะ


ชม: 31 578

2 ความคิดเห็นสำหรับ "สัญชาตญาณ"

  1. สวัสดีตอนบ่าย
    สัญชาตญาณอะไรที่เชื่อมโยงกับความเงียบของความจริง (ความคิดเห็นวัตถุประสงค์ / อัตนัย) เกี่ยวกับข้อบกพร่อง: รูปลักษณ์ (เมื่อบุคคลน่าเกลียด) หรือพฤติกรรม (เมื่อเขาประพฤติอย่างโง่เขลา) ตัวอย่างเช่นเมื่อฉันไม่ชอบผู้หญิงจริง ๆ ฉันปฏิเสธที่จะพบเธอ แต่ฉันไม่ได้บอกเธอว่าอะไรคือข้อบกพร่องของเธอแม้ว่าฉันจะชอบเธอจริงๆ
    อย่างจริงใจ
    Ruslan

    • สวัสดีตอนบ่ายรุสลัน บางทีนี่อาจไม่ใช่สัญชาตญาณ แต่มีไหวพริบความอ่อนโยนความอดทนและการขาดความตรงไปตรงมา

แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

คำขอใหญ่สำหรับทุกคนที่ถามคำถาม: ก่อนอื่นให้อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปได้มากที่สุดตามสถานการณ์ของคุณหรือที่คล้ายกันมีคำถามอยู่แล้วและคำตอบที่เกี่ยวข้องของผู้เชี่ยวชาญ คำถามที่มีตัวสะกดและข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยไม่มีช่องว่างเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา! หากคุณต้องการคำตอบให้ใช้ปัญหาในการเขียนอย่างถูกต้อง