สัญชาตญาณการเก็บรักษาตนเอง

ภาพถ่ายสัญชาตญาณการอนุรักษ์ตนเอง สัญชาตญาณการดูแลรักษาตนเอง เป็นรูปแบบของพฤติกรรมพิเศษที่มุ่งปกป้องชีวิตและสุขภาพของตนเอง สัญชาตญาณการถนอมตัวเองเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานซึ่งเป็นคุณสมบัติโดยธรรมชาติของบุคคล มันมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดหรือความกลัวลางสังหรณ์ของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตหรือสถานการณ์อันตราย สามารถนำไปใช้ได้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งในสัตว์ด้วย พวกเขาเช่นเดียวกับผู้คนมีความสามารถโดยธรรมชาติในการดำเนินการเพื่อรักษาความเป็นอยู่ของพวกเขา

สัญชาตญาณของการดูแลรักษาตัวเองในสัตว์แสดงในการอพยพตามฤดูกาลของนกการจำศีลในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการแช่ปลาในตะกอนระหว่างการอบแห้งของแหล่งน้ำการย้ายถิ่นและอื่น ๆ การเกิดความรู้สึกเจ็บปวดเป็นปรากฏการณ์เชิงลบที่กระตุ้นให้เกิดสภาวะผิดปกติของสิ่งมีชีวิตซึ่งจะต้องถูกกำจัดในทันทีเนื่องจากจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายต่อร่างกายและอาจทำให้เกิดความเสียหาย ด้วยความกลัวและความเจ็บปวดสิ่งมีชีวิตพยายามค้นหาที่หลบภัยที่ขาดหายไปจากภัยคุกคามที่ถูกกล่าวหา

การขาดสัญชาตญาณในการถนอมตนเองเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมที่มีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ความสามารถในการรับรู้การเตือนภัยจิตใต้สำนึกและอันตรายที่ชัดเจนจะลดลง ทริกเกอร์ของกลไกการป้องกันภายในคือความ กลัว ด้วยความช่วยเหลือซึ่งบุคคลสามารถตระหนักถึงความซับซ้อนและอันตรายของสถานการณ์และชั่งน้ำหนักความสามารถทางกายภาพของเขา

คนที่ไม่มีสัญชาตญาณในการดูแลรักษาตัวเองมักจะฆ่าตัวตาย พฤติกรรมของคนที่จับมือตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ผิดปกติสำหรับจิตใจมนุษย์ มีเพียงบุคคลที่ถูก จำกัด ในการแสดงออกถึงอิสรภาพของเขาเท่านั้นที่สามารถกระทำการดังกล่าวได้

สัญชาตญาณการถนอมตนเองของมนุษย์

บางครั้งแนวคิดของการอนุรักษ์ตนเองนั้นถูกนำมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบเมื่อกระบวนการของการปรับตัวของบุคคลในสังคมถูกอธิบายโดยมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางจิตใจและอารมณ์

ย้อนกลับไปในป่าผู้คนมีทักษะที่สำคัญในการสงวนซึ่งเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของความปรารถนาเดียว - เพื่อความอยู่รอดในสภาพที่ไม่เหมาะสมโดยสมบูรณ์

การถนอมตัวเองของมนุษย์เป็นกลไกการป้องกันที่แข็งแกร่งมากของมนุษย์ และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของกลไกนี้เราต้องเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร การแสดงออกของสัญชาตญาณดังกล่าวมีหลายประเภท

รูปแบบทางชีวภาพที่ไม่ได้สติ - พฤติกรรมที่ไม่ได้สติซึ่งมุ่งเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงอันตรายต่อมนุษย์ ตัวอย่างเช่นการหลบหนีจากแหล่งอันตรายในระหว่างที่คนไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับสถานที่ที่เขาต้องการที่จะหลบหนีจากอันตราย แต่ขาของเขาเองเริ่มที่จะดำเนินการที่ไหนสักแห่ง เที่ยวบินที่ไม่รู้สึกตัวหรือการหลีกเลี่ยงวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะได้รับการช่วยชีวิตให้มีชีวิตอยู่

รูปแบบทางชีวภาพที่ใส่ใจปรากฏในรูปแบบของการพิจารณาที่กำบังของผลประโยชน์หรือความปลอดภัย ในกรณีส่วนใหญ่คนตระหนักถึงอันตรายและได้รับคำแนะนำจากจิตใจของเขากำลังมองหาวิธีออกจากสถานการณ์ปัจจุบันที่คุกคาม

สัญชาตญาณในการถนอมตัวเองเป็น สัญชาตญาณ พื้นฐานและทรงพลังที่สุดเนื่องจากมันเป็นตัวกำหนดภารกิจหลักของบุคคล - ความอยู่รอดของเขา หากเราสัมพันธ์กับสัญชาตญาณของมนุษย์ทั้งหมดและพยายามที่จะเปรียบเทียบพวกมันตามระดับความสำคัญของพวกเขามันจะเห็นได้ชัดว่าสัญชาตญาณการอนุรักษ์ตนเองนั้นแตกหักและอื่น ๆ ทั้งหมดนั้นอยู่ติดกัน สัญชาตญาณของความหิวกระหายความเป็นแม่พลังความสนิทสนม - มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นสามารถอยู่รอดได้

สัญชาตญาณของการดูแลรักษาตัวเองเป็นสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานและสามารถเรียกได้อย่างสมบูรณ์ว่าความต้องการเพื่อความอยู่รอดผ่านการอนุรักษ์ลูกหลานและการให้กำเนิด

สัญชาตญาณในการถนอมตัวเองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความกลัวและสัญชาตญาณอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐนี้ แน่นอนถ้าคนพยายามที่จะได้รับอำนาจเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับมันเมื่อคนรู้สึกอยากอาหารเขากลัวว่าเขาอาจหิว ความกลัวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโดยไม่คำนึงถึงความตั้งใจของบุคคลไม่ว่าในกรณีใดเขาจะประสบและกลัวตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของเขาต่อชีวิตของเขา กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดเวลาเฉพาะผู้คนที่ไม่ได้สังเกตเห็นไม่ทราบว่าเมื่อใดที่ความปรารถนาและพฤติกรรมของพวกเขาทำให้พวกเขาทำในลักษณะที่แน่นอน กระบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสภาวะของจิตใต้สำนึกโดยไม่ต้อง มีสติ

สัญชาตญาณทำให้บุคคลตอบสนองในบางสถานการณ์ แต่ปฏิกิริยาเหล่านี้แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพมากในหลาย ๆ กรณีก็อาจผิดพลาดได้เนื่องจากการขาดข้อมูลที่จำเป็นและการระบุถึงภัยคุกคาม

บ่อยครั้งที่สัญชาตญาณในการถนอมตนเองคือความกลัวที่ไร้ความหมาย ในหลายกรณีมันกลายเป็นอุปสรรคต่อการอยู่รอดของมนุษย์ นี่คือสาเหตุที่การสำแดงหมดสติของสัญชาตญาณนี้ ตัวอย่างเช่นเมื่อเกิด ความตื่นตระหนกอย่างไม่น่าเชื่อ รูปร่างหน้าตาของมันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายกว่าได้บางครั้งสัญชาตญาณการบินจะแสดงออกได้ดีกว่าอ่อนแอกว่าดังนั้นบุคคลตระหนักว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะยอมรับการต่อสู้ มีอีกหลายกรณีที่ความสงสัยเกิดจากความกลัวนำไปสู่โอกาสที่ไม่ได้รับ

การแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณในการอนุรักษ์ตนเองที่สร้างขึ้นบนสัญชาตญาณแห่งอำนาจบนพื้นฐานของความปรารถนาที่จะอยู่รอดและได้รับความมั่นคงในสถานะทางสังคมของบุคคลนั้นไม่สามารถเรียกได้ว่ามีความหมาย บ่อยครั้งที่ผู้คนเข้าใจว่าทำไมพวกเขาต้องการพลังและความแข็งแกร่งที่พวกเขาได้รับ

บ่อยครั้งที่การต่อสู้เพื่ออำนาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและเชิงลบการเสียชีวิตของบุคคลไม่ได้ทำให้เขามีโอกาสออกจากลูกหลานดังนั้นบุคคลจึงไม่ปฏิบัติตามภารกิจตามธรรมชาติของเขาในการดำเนินชีวิตต่อไปและสัญชาตญาณการดูแลรักษาตนเอง เพื่อที่จะเข้าใจการทำงานของสัญชาตญาณที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความอยู่รอดบุคคลต้องคิดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เขาทำในชีวิตของเขาก่อนอื่นเพื่อประเมินตำแหน่งของเขาในสังคม คุณต้องคิดเกี่ยวกับมันและตั้งตัวเองเป็นงานของการอยู่รอดเพื่อเปรียบเทียบข้อดีทั้งหมดที่ช่วยคนให้อยู่รอดและข้อเสียที่กลายเป็นอุปสรรคต่อการนี้

หากบุคคลมีปัญหาเกี่ยวกับความพร้อมของอาหารเขาจะถูกครอบงำด้วยความกลัวความหิวที่เหลืออยู่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความกลัวนี้จะเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นบุคคลนั้นจะเริ่มมีความรู้สึกไวมากแม้กระทั่งมื้ออาหารที่ง่ายที่สุด

เมื่อคนขาดความสนิทสนมพฤติกรรมของเขาจะทำให้เขาห่างเหินจากคนอื่นเขาจะอิจฉาพวกเขาและทำตัวก้าวร้าวต่อพวกเขาจิตใจจะหดหู่ คนเหล่านี้กลายเป็นคนขี้หึงและสงสัยตัวเองปรากฏในพวกเขามันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมาชิกของเพศตรงข้าม

ในชีวิตสาธารณะการแสดงออกบางอย่างของสัญชาตญาณของมนุษย์นั้นทื่ออยู่ภายใต้อิทธิพลของบรรทัดฐานทางศีลธรรมเช่นสัญชาตญาณของอำนาจหรือเพศซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตและในเวลาเดียวกันให้พลังงานมหาศาลแก่บุคคล ดังนั้นผู้คนจึงพัฒนาความกลัวที่ไม่รู้สึกตัวซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมของสัญชาตญาณการอนุรักษ์ตนเองซึ่งช่วยให้ผู้คนกลัวการกระทำของตนซึ่งพวกเขาเชื่อว่าสามารถทำร้ายพวกเขาได้

ต้องขอบคุณสัญชาตญาณในการถนอมตัวเองแม้แต่คนที่ขี้ขลาดที่สุดก็สามารถอยู่รอดได้ แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงต่ออันตรายและในระดับที่สูงขึ้นทำให้เกิดความตกใจในสังคม

เมื่อมีสงครามส่วนใหญ่ของการสูญเสียคือพลเรือนไม่ปรับให้เข้ากับความรุนแรงการรุกรานพวกเขาถูกนำขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณรูปแบบเดียวของพวกเขาในการอนุรักษ์ตัวเองคือความกลัวการกระทำของพวกเขา

สัญชาตญาณของการอนุรักษ์ตนเองในมนุษย์เป็นตัวอย่าง ในสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปผู้คนหวังว่าพวกเขาจะได้รับการปกป้องจากผู้ที่เรียกมันว่าแทนที่จะพยายามช่วยเหลือตัวเองและไม่ไว้ใจใครอย่าเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้อยู่ในมือของคนอื่น แต่เชื่อในตัวเองเท่านั้น กองกำลัง ที่นี่คุณสามารถเห็นว่าความปรารถนาในการอนุรักษ์ตนเองปรากฏตัวอย่างไรมันได้รับการฝึกฝนเพื่อให้ผู้คนยึดถือปฎิกิริยาที่เป็นอันตราย พวกเขาต้องการมีชีวิตและอยู่รอด แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร มีข้อเสนอแนะที่แข็งแกร่งคือ คุณสามารถสอนคนที่จะไม่กลัวเช่นเดียวกับที่คุณสามารถปลูกฝังความกลัวที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การดำเนินการตามที่บุคคลจะกระทำในสถานการณ์ที่ถูกคุกคาม บ่อยครั้งที่คุณได้ยินว่าคนไร้ความหมายสามารถประพฤติตัวอย่างไรในสถานการณ์วิกฤติ

สัญชาตญาณในการดูแลรักษาตนเองนั้นเป็นความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่งและต้องพัฒนาตามนั้นด้วยการกำหนดพฤติกรรมส่วนบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพบางอย่างในตัวเอง

บางครั้งมีสถานการณ์ที่ร่างกายของบุคคลที่ได้รับการพัฒนาทางร่างกายจำเป็นต้องมีส่วนร่วมเพื่อความอยู่รอดบางครั้งสถานการณ์จำเป็นต้องมีความสามารถทางจิตไหวพริบความเฉลียวฉลาดความฉลาดและทักษะอื่น ๆ

การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการเอาชีวิตรอดการกำหนดตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขาในสังคมจะช่วยบุคคลในการกำหนดลำดับความสำคัญในชีวิตตามที่เขาจะมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายที่เขาต้องการก่อนและการแสดงออกของสัญชาตญาณการดูแลรักษาตนเอง สถานการณ์จะมีประสิทธิภาพเท่าที่จะเป็นไปได้

เป้าหมายของการเอาชีวิตรอดการละทิ้งบุตรเป็นจุดประสงค์หลักของมนุษย์ซึ่งกำหนดธรรมชาติและชายคนนั้นรู้สึกเมื่อเขากระทำด้วยความเคารพสัญชาตญาณประการแรกคือสัญชาตญาณการดูแลรักษาตัวเอง

คนที่ไม่มีสัญชาตญาณ "บริสุทธิ์" ของการอนุรักษ์ตนเองไม่มีอยู่เพราะนี่คือคุณภาพโดยธรรมชาติ แต่การเบี่ยงเบนเป็นไปได้พวกเขาแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง พวกเขามีการกระทำที่ทำลายล้างอัตโนมัติ

ตัวอย่างของการเก็บรักษาตัวเองในมนุษย์นั้นมีรูปร่างผิดปกติ: ทำร้ายร่างกายทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเอง, งานอดิเรกเพื่อเจาะในหมู่วัยรุ่น, รอยสัก, trichotillomania ในเด็กและวัยรุ่น (ความปรารถนาที่จะดึงผมของตัวเอง)

สัญชาตญาณของการดูแลตนเองในเด็ก

ดังที่กล่าวมาแล้วสัญชาตญาณในการดูแลรักษาตัวเองปรากฏตั้งแต่แรกเกิดและเช่นเดียวกับการกระทำทุกอย่างมุ่งเน้นไปที่การอยู่รอดของเด็กเขาต้องการกินดื่มและเพื่อให้แม่อยู่ที่นั่นเสมอ

สัญชาตญาณการดูแลรักษาตนเองในเด็กแสดงออกมาในรูปแบบพิเศษ เขาเป็นคนที่อ่อนไหวมากและเกือบทุกสถานการณ์ที่ผิดปกติวัตถุการกระทำการปรากฏตัวของคนแปลกหน้าเสียงดังอาจทำให้เกิดความกลัวอย่างมาก ตั้งแต่แรกเกิดเด็ก“ รู้” ว่าเขาจะต้องอยู่รอดและแม้ว่าสภาพร่างกายของเขาจะยังคงอ่อนแอมากสัญชาตญาณทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางครั้งก็มากเกินไปส่งสัญญาณอันตรายในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยครั้งแรกเนื่องจากสภาพจิตใจของเด็กไม่มั่นคง เพื่อตัวเขาเองจะสามารถรับมือกับความกลัวของเขาได้

การขาดสัญชาตญาณในการดูแลตนเองในเด็กสามารถนำไปสู่ความจริงที่ว่าพวกเขามีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพวกเขา ดังนั้นทารกสามารถใช้มือเปียกปีนไปยังทางออกหรือติดมือของคุณลงในกองไฟบนกระเบื้อง ดังนั้นเด็กในวัยนี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองที่เชื่อถือได้พวกเขาควรจะบอกเขาว่าอะไรที่เป็นอันตรายสำหรับเขาอธิบายว่าหลังจากนั้นมันจะเจ็บปวดมากและสิ่งที่ต้องกลัว และในส่วนของพวกเขาผู้ปกครองควรใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อลดแหล่งที่มาของอันตรายให้กับเด็ก

บ่อยครั้งภายใต้การขาดการดูแลรักษาตัวเองมีความสนใจอย่างมากความรู้ความเข้าใจในโลกภายนอกมีเพียงเด็กเท่านั้นที่ยังไม่ได้เรียนรู้ว่าผลลัพธ์นี้อาจมีอะไร หลังจากประสบกับประสบการณ์บางอย่างพวกเขาเริ่มจำได้ว่าวัตถุบางอย่างมีอันตรายในตัวเอง

หากเด็กไม่ได้ดึงมือของเขาออกจากไฟหรือกระทะร้อน แต่ยังคงถือมันอาจหมายความว่าเขามีปัญหากับปฏิกิริยาการยับยั้งกระบวนการประสาทมีอิทธิพลและมันจะเกินปกติหรือพยาธิสภาพของระบบประสาทในการส่งสัญญาณไปยังสมอง นี่เป็นปัญหาใหญ่เมื่อเด็กเริ่มชินกับความจริงที่ว่าเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดนำไปสู่การบาดเจ็บมากมาย ในกรณีนี้คุณต้องปรึกษาแพทย์

การขาดสัญชาตญาณในการดูแลตนเองในเด็กควรได้รับการชดเชยจากการคุ้มครองของผู้ปกครอง ผู้ปกครองควรดูลูกอย่างใกล้ชิด ทารกแรกเกิดยังไม่สามารถตอบสนองต่อเสียงหรือการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันซึ่งเป็นอาการระคายเคืองตามสัญชาตญาณของการถนอมตัวเอง ปฏิกิริยาเหล่านี้พัฒนาไปตามกาลเวลา แต่หลังจากที่มีแม่ลดลง ทันทีที่แม่ออกจากสายยาวเด็ก ๆ ก็รู้ทันทีเริ่มร้องไห้เสียงดังและแม่ก็กลับไปหาลูก ไม่สำคัญว่าอะไรทำให้เด็กร้องไห้: ความหิวความปรารถนาที่จะเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือสิ่งอื่น ๆ สิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กร้องไห้คือการกระทำของสัญชาตญาณการคุ้มครองผู้ปกครองนั่นคือปฏิกิริยาของเด็กต่อการไม่มีผู้พิทักษ์ใกล้เคียง

มีบางชนิดที่มีลักษณะผิดปกติซึ่งเป็นลักษณะความจริงที่ว่าตั้งแต่วัยเด็กเด็กมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความระมัดระวังความระแวงความวิตกกังวลก่อนที่จะไม่รู้จักความอดทนต่อความเจ็บปวดและความเป็นตัวของตัวเอง ประเภทของเด็กที่มีความสามารถในการสร้างลักษณะที่รุนแรงและความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นความสงสัยซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาของความกลัว แต่จึงเพิ่มสัญชาตญาณของการเก็บรักษาตนเอง


ชม: 11 031

แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

คำขอใหญ่สำหรับทุกคนที่ถามคำถาม: ก่อนอื่นให้อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปได้มากที่สุดตามสถานการณ์ของคุณหรือที่คล้ายกันมีคำถามอยู่แล้วและคำตอบที่เกี่ยวข้องของผู้เชี่ยวชาญ คำถามที่มีการสะกดและข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยไม่มีช่องว่างเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา! หากคุณต้องการคำตอบให้ใช้ปัญหาในการเขียนอย่างถูกต้อง