วิปัสสนา

ภาพถ่ายเชิงลึก Insight เป็นคำที่มีความหมายเชิงลึกที่สามารถหมายถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง, ความเข้าใจ, การรับรู้, ความเข้าใจ, ความเข้าใจ มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านจิตวิทยา, การรักษาด้วยจิตวิเคราะห์และจิตเวชเช่นเดียวกับในด้านของ zoopsychology แนวคิดของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอธิบายปรากฏการณ์ทางปัญญาที่ซับซ้อนซึ่งเป็นสาระสำคัญซึ่งอยู่ในการพัฒนาอย่างฉับพลันโดยมีความเข้าใจได้ง่ายบางส่วนเพื่อทำความเข้าใจกับงาน

открыто в исследовании поведенческого реагирования шимпанзе в разнообразных проблемных ситуациях В. Келером. ปรากฏการณ์ความเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น เปิดขึ้นในการศึกษาการตอบสนองเชิงพฤติกรรมของชิมแปนซีในสถานการณ์ที่หลากหลายโดย V. Koehler ผลการทดลองของเขาทำให้เกิดความสงสัยในแนวคิดของผู้สนับสนุน พฤติกรรมนิยม และทฤษฎีการเรียนรู้ที่“ ตาบอด” ซึ่งเกิดขึ้นจากการทดลองแบบสุ่มและความผิดพลาด

является одним из стержневых в гештальтпсихологии. แนวคิดของความเข้าใจ เป็นหนึ่งในการพิจาณาในด้านจิตวิทยา gestalt ผู้ก่อตั้ง Gestalt จิตวิทยาใช้แนวคิดที่อธิบายเพื่ออธิบายประเภทของกิจกรรมทางจิตของมนุษย์ที่การตัดสินใจไม่ได้เป็นผลมาจากการรับรู้ของแต่ละส่วน (การวิเคราะห์) แต่ผ่านความรู้ทางจิตของทั้ง

เข้าใจว่ามันคืออะไร

ในวิธีมาตรฐานปรากฏการณ์แห่งการมองเห็นคือความรู้ในตนเองเช่นเดียวกับลางสังหรณ์หรือความเข้าใจที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับโครงสร้างภายในหรือลักษณะของบางสิ่งบางอย่าง นอกเหนือจากข้างต้นแล้วยังมีคำจำกัดความเฉพาะเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง

ในการฝึกจิตอายุรเวทความเข้าใจอย่างลึกซึ้งบ่งบอกถึงความสามารถของผู้ป่วยในการตระหนักอย่างชัดเจนว่าการละเมิดสติปัญญาและความรู้สึกของเขาที่มีอยู่ในตัวเขาไม่เพียง แต่เป็นอัตนัยเท่านั้น แต่ยังหมายถึงวัตถุประสงค์ด้วย Insight เป็นหนึ่งในสัญญาณการวินิจฉัยที่บ่งบอกถึงการเก็บรักษาบุคลิกภาพ ดังนั้นการสูญเสียความเข้าใจเป็นธรรมชาติในโรคจิตและการปรากฏตัวของมันมีแนวโน้มที่จะบ่งชี้โรคประสาท

ความเข้าใจด้านปัญญาถือเป็นการรับรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับสถานะของใครบางคนหรือพื้นฐานของ psychodynamics ของการกระทำของใครบางคนที่ยังคงแปลกแยกจาก บุคคล และความเข้าใจด้านอารมณ์เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่นการ วิเคราะห์ทางจิตวิทยา แบบคลาสสิกคำนึงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในฐานะกลไกป้องกันและการรับรู้ทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบหลักของการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้การเข้าใจอย่างลึกซึ้งยังหมายถึงการรับรู้แบบใหม่และการย้ำเตือนถึงความจงรักภักดีของบางสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการอ้างอิงอย่างเปิดเผยจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Gestalt Psychology พิจารณาแนวคิดที่อธิบายว่าเป็นกระบวนการที่แก้ไขปัญหาได้

ในแง่นี้การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ไม่คาดคิดของโมเดลหรือคุณค่าของสถานการณ์ทำให้บุคคลตระหนักถึงการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เป็นการเรียนรู้ชนิดหนึ่งและถูกกำหนดโดยหลักการของทั้งหมดหรือไม่มีอะไรเลย

ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างสรรค์นั้นประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมการบ่มการหยั่งรู้หรือลึกซึ้งและการตรวจสอบการแก้ปัญหา การมีอยู่ของขั้นตอนของความเข้าใจในโครงสร้างของกระบวนการสร้างสรรค์ถือเป็นหนึ่งในหลักฐานหลักของการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดของกิจกรรมจิตที่ไม่ได้สติด้วยความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณถือเป็นแนวคิดที่ไม่มีเหตุผลเนื่องจากเป็นวิธีที่เหนือชั้นในการรู้ความจริง ในขณะเดียวกันการใช้เหตุผลที่มีเหตุผลไม่สามารถสร้างความรู้ใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งความเข้าใจลึกซึ้งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลค้นหาวิธีการแก้ปัญหาโดยไม่ทราบกระบวนการที่นำไปสู่การตัดสินใจ

ดังนั้นความเข้าใจอย่างถ่องแท้คือการล้มของคำตอบที่พบในกระบวนการทำงานของจิตไร้สำนึกไปสู่จุดสนใจของการมีสติซึ่งโดยปกติแล้วในขณะนั้นจะหันเหความสนใจจากปัญหาที่ถูกแก้ไขการปฐมนิเทศส่วนใหญ่ โดยไม่คาดคิดมาพร้อมกับความเชื่อมั่นที่ใช้งานง่ายของความจริงและการเปิดใช้งานอารมณ์

ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของปรากฏการณ์ที่อธิบายไว้นั้นถือเป็นการค้นพบของอาร์คิมีดีสและนิวตัน

Insight ผ่านสี่ขั้นตอนในการเกิดขึ้น ในตอนแรกบุคคลที่พยายามหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อทำงานด้านจิตใจอย่างเข้มข้น ดังนั้นสำหรับนักเขียนมันสามารถค้นหาภาพบทกวีสำหรับนักแต่งเพลงที่ค้นหาทำนองสำหรับนักคณิตศาสตร์ที่สร้างทางออกที่ถูกต้องสำหรับบุคคลใด ๆ ที่หาทางออกจากสถานการณ์ประจำวันที่ยากลำบาก

จากนั้นจะเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ผลลัพธ์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงตรรกะความเครียดทางปัญญาหรือผ่านเทคนิคที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ สถานการณ์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดจบของชีวิตโดยมีสิ่งที่จำเป็นต้องมีร่วมกันเป็นพิเศษหรือมีลักษณะเป็นจำนวนอนันต์ของกลยุทธ์ ในสถานการณ์จิตใจจะทำงานกับขีด จำกัด ที่กำหนดและผ่านไปแล้ว

ในขั้นตอนที่สามความเข้าใจที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น บุคคลได้รับคำตอบที่พร้อมทำ แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามกระบวนการตัดสินใจโดยตรง บ่อยครั้งที่คำตอบนั้นเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่ในขั้นตอนของการมีสติที่เปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ประสิทธิภาพทางจิตลดลง ตัวอย่างเช่นระหว่างการนอนหลับครึ่งหลับพักผ่อนและผ่อนคลาย บุคลิกที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่เชื่อว่าแรงบันดาลใจของพวกเขาส่องสว่างในระหว่างการเดินเล่นกีฬาต่าง ๆ ขับรถดูหนัง กล่าวอีกนัยหนึ่งความเข้าใจลึกซึ้งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บุคคลนั้นลืมเรื่องปัญหาอย่างสมบูรณ์และหันเหความสนใจจากสิ่งจำเป็น ดังนั้นผู้ที่มีความสนใจในวิธีการทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงไม่ควรมุ่งเน้นไปที่การหาทางออกทันทีเลื่อนการค้นหาคำตอบและออกไปเดินเล่นหรือทำความสะอาดบ้าน

แรงบันดาลใจในทันทีนั้นมาพร้อมกับความเชื่อที่ไม่ได้สติในความซื่อสัตย์ความจริงและการปฏิเสธไม่ได้ของผลลัพธ์ความเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อของการตัดสินใจความรู้สึกพึงพอใจและการผ่อนปรนที่เด่นชัด

ความเข้าใจด้านจิตวิทยา

แนวคิดที่อธิบายมาจากจิตวิทยา gestalt มันหมายถึงการเข้าใจอย่างฉับพลันทำความเข้าใจสาระสำคัญของสถานการณ์ปัญหาการค้นหาแนวทางหรือวิธีแก้ไขปัญหาใหม่อย่างสมบูรณ์

является неотделимой частью гештальтпсихологии. ความเข้าใจด้านจิตเวช เป็นส่วนสำคัญของจิตวิทยา gestalt เป็นครั้งแรกโดย W. Köhlerในปี 1925 จากการทดลองกับลิง anthropoid เขาสังเกตว่าสัตว์หลังจากพยายามไม่ประสบความสำเร็จหลายครั้งในการแก้ปัญหาหยุดกิจกรรมที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดและเริ่มตรวจสอบวัตถุรอบ ๆ หลังจากนั้นพวกเขาก็พบวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม

ต่อมาแนวคิดของการหยั่งรู้ทางจิตวิทยาเริ่มนำมาใช้โดยเค Dunker และ M. Wertheimer ผู้ก่อตั้ง การบำบัดด้วยท่าทาง พวกเขาใช้แนวคิดที่อธิบายไว้เป็นลักษณะของการคิดของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์อ้างว่าการแก้ปัญหานั้นเกิดจากการพัฒนาแบบเก็งกำไรโดยรวมและไม่ใช่การวิเคราะห์อย่างละเอียด

นอกจากนี้นักจิตวิทยายังใช้แนวคิดในการอธิบายปรากฏการณ์ที่บุคคลได้รับแรงบันดาลใจซึ่งเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของความทรงจำและแตกต่างจากพวกเขาในเรื่องที่ไม่เพียง แต่ภาพจิตเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้สึกที่หลากหลาย . นอกจากนี้คำที่อธิบายอาจหมายถึงความเข้าใจเชิงตรรกะ

วิธีการบรรลุข้อมูลเชิงลึก? หลายคนสนใจที่จะหาวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเพื่อดูแก่นแท้ของปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้คุณต้องเรียนรู้ที่จะฟุ้งซ่านและปลดปล่อยความคิดที่หมุนรอบปัญหาที่มีปัญหา หากคุณคิดถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาการส่องสว่างก็ไม่น่าเกิดขึ้น ดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนความสนใจของคุณเช่นอ่านหรือดูหนังที่น่าสนใจ

Insight วันนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในจิตวิทยาปฏิบัติ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ใช้เทคนิคบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ลึกซึ้ง พวกเขารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าโดยการได้รับคำตอบของคำถามซึ่งแต่ละคำถามจะตามมาจากคำถามก่อนหน้านี้ค่อย ๆ นำผู้คนไปตรวจสอบปัญหาอย่างอิสระ กระบวนการนี้มักใช้เวลานานและต้องใช้ความพยายามอย่างมากต้องใช้ความอดทนและความสม่ำเสมอทั้งจากนักจิตวิทยาและจากลูกค้า แต่วิธีนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพทีเดียว เนื่องจากลูกค้าสามารถตรวจสอบปัญหาได้อย่างอิสระโดยมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระสำคัญจึงสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปได้

นอกจากนี้ปรากฏการณ์นี้ถูกใช้อย่างประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมทางจิตวิทยา เฉพาะที่นี่จะใช้เมื่อทำงานกับกลุ่มทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่นงานทั่วไปสามารถถามคำตอบที่ทีมจะต้องพบ ในกระบวนการสนทนามักจะมีคนพูด

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในระยะทางจิตวิเคราะห์ถือเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการรู้สึกและเข้าใจสาระสำคัญของการหมดสติและการสำแดงของมันอย่างเต็มที่ด้วยความช่วยเหลือของสัญลักษณ์ นอกจากนี้นักจิตวิเคราะห์บางคนก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของการบำบัดด้วยเช่นกัน

ในความหมายที่ถูกต้องและกว้างขึ้นของแนวคิดที่อธิบายไว้จิตวิเคราะห์โดยการตรัสรู้หมายถึงความสามารถของบุคคลที่จะเปลี่ยนแรงจูงใจของพฤติกรรมของเขาอย่างรวดเร็วเข้าใจจิตของเขาเองและเข้าใจความหมายของพฤติกรรมสัญลักษณ์

ตามเนื้อผ้าสาวกหลักคำสอนของจิตวิเคราะห์แยกแยะความแตกต่างระหว่างสองประเภทของความเข้าใจคือความรู้ความเข้าใจทางปัญญาและความเข้าใจด้านอารมณ์ ประการแรกถือว่าเป็นความสามารถของบุคลิกภาพโดยรวมในการประเมินการตอบสนองเชิงพฤติกรรมของเขาอย่างถูกต้องและเพื่อให้ตระหนักถึงจิตพยาธิวิทยาของเขาเองจากตำแหน่งของแหล่งกำเนิดและพลวัตการพัฒนา บ่อยครั้งที่นักจิตวิทยาวิเคราะห์ลักษณะของการเข้าใจอย่างถ่องแท้ในด้านกลไกการป้องกันครอบงำของบุคลิกภาพเพราะมันช่วยให้แต่ละคนเข้าใจและประสบความสำเร็จในการควบคุมด้านรบกวนเหล่านั้นของบุคลิกภาพของเขาซึ่งสัมพันธ์กับความรู้สึกแปลกแยก

расценивается психоаналитиками в качестве способности прочувствовать и адекватно осмыслить суть бессознательного и его проявлений. นักจิตวิเคราะห์พิจารณาถึง ความเข้าใจด้านอารมณ์ ในฐานะความสามารถในการรู้สึกและเข้าใจสาระสำคัญของการหมดสติและการสำแดงอย่างเพียงพอ ความเข้าใจด้านอารมณ์ในทางตรงกันข้ามกับความเข้าใจด้านปัญญานั้นเป็นข้อพิสูจน์อิสระจากการจำหน่ายและบุคคลที่อยู่ในการติดต่อง่าย ๆ กับจิตไร้สำนึกของเขา

является довольно существенным средством для практики психоанализа. ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการวิเคราะห์จิต เป็นเครื่องมือที่สำคัญพอสมควรสำหรับการปฏิบัติงานของจิตวิเคราะห์ บ่อยครั้งที่นักวิเคราะห์เองได้กำหนดภาระหน้าที่ของการบำบัดทางจิตวิเคราะห์ไว้ว่า "ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง" ในเวลาเดียวกันผู้ก่อตั้งของการสอนจิตวิเคราะห์ตัวเองไม่ได้ใช้สูตรนี้อย่างแน่นอนเลือกที่แตกต่างกัน ฟรอยด์ถือเป็นหน้าที่ของการบำบัดทางจิตวิเคราะห์เพื่อเปลี่ยนจิตไร้สำนึกให้เป็นจิตสำนึก

Insight เป็นสายพันธุ์ที่ทรงพลังของพลังจิตของแต่ละบุคคล ความตึงเครียดนี้สามารถนำไปสู่การปรับเปลี่ยนในโลกแห่งจิตใจของเรื่องและเพื่อจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของบุคลิกภาพโดยรวม ทฤษฎีเชิงลึกช่วยให้แต่ละบุคคลค้นคว้าความรู้สึกของตนเองเพื่อที่จะประสบความสำเร็จและมีทักษะในการจัดการพวกเขาในอนาคต การปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมความเชื่อทัศนคติทัศนคติต่อความเป็นจริงโดยรอบคนค่อยๆได้รับความสามารถในการตอบสนองที่ไม่ได้มาตรฐานกับเหตุการณ์ในชีวิตต่าง ๆ และความสามารถในการตัดสินใจในสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของชีวิต

ความเข้าใจที่ไม่ควรตีความว่าเป็นความเข้าใจที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

การเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นความเข้าใจที่ไม่อาจอธิบายได้อย่างฉับพลันเกี่ยวกับสถานการณ์หรือปัญหาโดยรวมอันเป็นผลมาจากการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติที่เกิดขึ้นจริง ในขณะนี้ปรากฏการณ์ที่อธิบายเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของวิทยาศาสตร์จิตวิทยาสมัยใหม่ G. Wallace ทำงานอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดนี้ เขาเป็นคนที่อนุมานขั้นตอนของกระบวนการวิปัสสนาสี่ขั้นตอนคือการเตรียมการบ่มความเข้าใจโดยตรงและการทวนสอบ ชุมชนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ตระหนักถึงปรากฏการณ์ของความเข้าใจ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถอธิบายได้อย่างแน่นอนถึงสาเหตุของการปรากฏตัวของความเข้าใจในใจ วันนี้มีเพียงสมมติฐานมากมาย

ปรากฏการณ์ของการมองเห็นเป็นข้อเท็จจริงของความเป็นจริงที่มีอยู่จริง แต่ข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดที่แท้จริงของมันนั้นเป็นความลึกลับมาจนถึงทุกวันนี้


ชม: 12 230

1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Insight

  1. ดังนั้นตอนนี้ฉันกำลังคิดว่าเพราะเหตุใดฉันจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางปัญญาเกิดขึ้นกับฉันหลังจากผ่านไป 2 ชั่วโมงในมุมมองของการผกผัน ฉันฟุ้งซ่านจากประสบการณ์ที่น่าสนใจหรือว่ามีบางอย่างในหัวของฉันเต็มไปในทิศทางที่ถูกต้อง?

แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

คำขอใหญ่สำหรับทุกคนที่ถามคำถาม: ก่อนอื่นให้อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปได้มากที่สุดตามสถานการณ์ของคุณหรือที่คล้ายกันมีคำถามอยู่แล้วและคำตอบที่เกี่ยวข้องของผู้เชี่ยวชาญ คำถามที่มีการสะกดและข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยไม่มีช่องว่างเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา! หากคุณต้องการคำตอบให้ใช้ปัญหาในการเขียนอย่างถูกต้อง