อารมณ์ของมนุษย์

ภาพถ่ายอารมณ์มนุษย์ อารมณ์ของมนุษย์ เป็นทัศนคติโดยประมาณของบุคคลต่อปรากฏการณ์ใหม่ อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ยังไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอดังนั้นผู้เขียนที่แตกต่างกันมักจะพบคำจำกัดความที่แตกต่างของปรากฏการณ์นี้ แต่เราสามารถแสดงคำแถลงทั่วไปตามอารมณ์ที่เป็นตัวควบคุมกิจกรรมที่สะท้อนความหมายของสถานการณ์ที่มีอยู่หรือเป็นไปได้ในชีวิตของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานนี้อารมณ์ของมนุษย์ก่อให้เกิดความรู้สึกของความสุขความกลัวความสุขและความรู้สึกอื่น ๆ อารมณ์ของมนุษย์ด้วยตัวเองอาจไม่ก่อให้เกิดประสบการณ์งานหลักของพวกเขาคือการควบคุมภายในของกิจกรรม

อารมณ์ความรู้สึกผ่านวิวัฒนาการที่ยาวนานพวกเขาพัฒนาจากกระบวนการสัญชาตญาณภายในอย่างง่าย (การเปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์และมอเตอร์) ไปสู่กระบวนการที่ซับซ้อนกว่าที่สูญเสียพื้นฐานทางสัญชาตญาณ แต่ถูกผูกติดอยู่กับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง นั่นคือกระบวนการทางอารมณ์ที่ซับซ้อนเริ่มแสดงออกถึงทัศนคติการประเมินบุคคลต่อสถานการณ์และการมีส่วนร่วมโดยตรงในพวกเขา

อารมณ์หลักสำคัญจะถูกกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าการอยู่รอดของบุคคล รวมถึงความเจ็บปวดความโกรธความ กลัว และสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

อารมณ์ความรู้สึกในชีวิตมนุษย์มีความหมายที่อธิบายไม่ได้ ดังนั้นต้องขอบคุณความสนใจความประหลาดใจความเศร้า ความโกรธ ความสุขความกลัวผู้คนส่งผ่านข้อมูล การแสดงออกของพวกเขามาพร้อมกับอาการทางร่างกาย - ท่าทาง, การแสดงออกทางสีหน้า, การเปลี่ยนแปลงของสีผิว (สีแดง, ลวก)

อารมณ์ความรู้สึกในชีวิตมนุษย์เป็นตัวควบคุมกิจกรรมทางสังคมและมัคคุเทศก์ คนที่ไม่มีอารมณ์จะว่างเปล่าและไม่น่าสนใจ เขาสิ้นสุดที่จะเห็นความหมายในทุกสิ่งที่เขาทำดังนั้นเขาจึงไม่แยแสและแยกตัวออก บางครั้งรัฐที่เฉยเมยเช่นนั้นจับคน แต่เมื่อเวลาผ่านไปอารมณ์ดีก็กลับมา

อารมณ์ความรู้สึกในชีวิตมนุษย์เป็นสัญญาณ ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาสถานะปัจจุบันของร่างกายจะปรากฏขึ้น หากมีการสังเกตอารมณ์ในเชิงบวกหมายความว่าเขาพอใจกับทุกสิ่งคนอารมณ์ด้านลบแสดงถึงความไม่พอใจของความต้องการบางอย่าง

อารมณ์ปกป้องร่างกายจากการโอเวอร์โหลดและอนุรักษ์พลังงานภายใน แต่ละสถานะทางอารมณ์แจ้งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้นเมื่อประสบความเครียดกิจกรรมของบุคคลจะลดลงดังนั้นเขาจึงทิ้งพลังงานเพื่อทำสิ่งที่สำคัญกว่า

อิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึกต่อบุคคลนั้นมีความหลากหลายมาก พวกเขาส่งผลกระทบต่อ การรับรู้ คนที่มีอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขมองโลกจากมุมมองในแง่ดี ผู้ที่ประสบกับความทุกข์ทรมานหรือ โกรธแค้น เห็นเจตนาชั่วร้ายและการปฏิเสธในทุกสิ่ง

อารมณ์ความรู้สึกมีผลต่อกระบวนการทางจิต ดังนั้นบุคคลที่อยู่ในสภาวะเครียดจึงไม่สามารถจำเหตุการณ์ลักษณะของผู้คนเขาปะปนข้อเท็จจริงทั้งหมดและไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่เขาสามารถประดิษฐ์ได้

อิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึกต่อบุคคลนั้นปรากฏขึ้นในการศึกษาและการทำงานของเขา หากเขาเริ่มทำงานด้วยความสนใจเขาจะลงมือทำอย่างรวดเร็วและไม่เหนื่อย

สภาวะทางอารมณ์ส่งผลกระทบต่อ จิตใจ อารมณ์ที่รุนแรงของบุคคลทำให้เขาไม่สามารถควบคุมได้เขาอาจไม่เข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ ตัวอย่างเช่นในสภาวะที่ มีผลกระทบ (สภาวะทางอารมณ์ที่รุนแรงมาก) บุคคลที่มีความสามารถในการฆาตกรรม ป่าเถื่อน สามารถทำสิ่งที่ผิดปกติอย่างสมบูรณ์สำหรับเขา

ประเภทของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์

บทบาทของอารมณ์ใด ๆ ในชีวิตมนุษย์นั้นไม่สามารถประเมินได้ ผู้คนสามารถมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนำมาในรูปแบบที่แตกต่างกันอาศัยอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลกมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันพูดภาษาที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาล้วนมีอารมณ์ที่เหมือนกัน แม้แต่สัตว์ก็เข้าใจความรู้สึกของคนบางคน ตัวอย่างเช่นเมื่อคนมีความสุขและหัวเราะสุนัขก็เริ่มแสดงความสุขของเขาเต้นรำไปรอบ ๆ คนและกระดิกหางของเขา หากมีคนเศร้าสุนัขก็จะเข้าข้างเขาอย่างสงบ กระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ศึกษาอย่างเหมาะสม แต่เป็นความจริง

อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์มีหลายประเภทและพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นบุคคลที่อยู่ในสถานะเดียวและในทันทีก็มีการกระตุ้นบางอย่างที่ทำให้เขาและเขาเปลี่ยนทัศนคติของเขากับสถานการณ์ บุคคลสามารถอยู่ในอารมณ์ร่าเริงเปลี่ยนเป็นมืดมนหรือตรงกันข้ามภายใต้อิทธิพลของเหตุการณ์จากสภาวะเศร้าสลับไปเป็นคนที่สนุกสนาน

บุคคลนั้นสามารถสัมผัสกับความรู้สึกตรงข้ามด้วยความเคารพต่อบุคคลหนึ่งบุคคลและในเวลาเดียวกัน อารมณ์ที่ทำให้คนรู้สึกตื่นเต้นนั้นจะสะท้อนให้เห็นบนใบหน้าของเขาทันทีดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะซ่อนพวกเขา ผู้คนสามารถซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาการแสดงออกของพวกเขาบนใบหน้าของพวกเขา แต่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่คุณสามารถกำหนดสิ่งที่คนกำลังประสบ - นี่คือท่าทางการแสดงออกทางสีหน้าการเดินท่าทางและอื่น ๆ

อารมณ์ทั้งหมดแบ่งออกเป็นอารมณ์เชิงบวกของผู้คนอารมณ์ที่เป็นกลางและเชิงลบของบุคคล

อารมณ์ในเชิงบวกของผู้คนมีความสุขความสุขความมั่นใจความพึงพอใจความอ่อนโยนความไว้วางใจความชื่นชมความเห็นใจความรักความชื่นชมความอ่อนโยนความอ่อนโยนความสุข

อารมณ์ความรู้สึกในแง่ลบของมนุษย์คือความเศร้าความสิ้นหวังความวิตกกังวลความไม่พอใจความปรารถนาความเศร้าโศกความขุ่นเคืองความกลัวความผิดหวังความเสียใจความขุ่นเคืองความขุ่นเคืองใจไม่ชอบความโกรธดูถูก ความเกลียดชัง อิจฉาริษยาความอิจฉา ริษยาความ ไม่มั่นใจ ความผิดหวังความอดทน

ความเฉยเมยประหลาดใจความอยากรู้อยากเห็นเป็นกลาง

อารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนสร้างเสียงสะท้อนบางอย่างและทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวบุคคลเริ่มซึมซับสภาวะนี้ ในระดับที่มากกว่าคนมีความหมายที่นี่ แต่ต้องขอบคุณการศึกษาบางอย่างมันกลายเป็นที่รู้จักกันว่าสัตว์และพืชสามารถตอบสนองต่อสภาพอารมณ์ที่แตกต่างกัน

ทุกคนสามารถสัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกพื้นฐาน แต่ทุกคนไม่สามารถรู้สึกถึงคลื่นความถี่ที่กว้างขึ้นของพวกเขา คนเหล่านี้ในชีวิตเรียกว่า "pachyderms" พวกเขาไม่ไวเกินไปและไม่สามารถชื่นชมความรู้สึกได้อย่างเต็มที่มันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะระบุตัวตนของพวกเขา

มีอารมณ์ความรู้สึกแยกเรียกว่าส่งผลกระทบ Affect เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งในระหว่างที่การคิดอย่างมีเหตุผลถูกปิดและในขณะนั้นบุคคลเริ่มที่จะทำตัวแบบสำเร็จรูป มันแสดงในมึนงงการ รุกรานการ บิน

อารมณ์จัดเตรียมบุคคลสำหรับการกระทำบางอย่าง ตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลเข้าสู่สถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างรุนแรงเขามีปฏิกิริยาทางอารมณ์และสรีรวิทยา ดังนั้นในสภาวะของความกลัวร่างกายของบุคคลอาจจะมึน แต่ก็อาจเตรียมวิ่งได้

หากคนเศร้าเขาก็มีท่าเดินที่ง่วงเหงาไหล่และมุมปากที่ลดลง ในสภาวะที่ก้าวร้าวบุคคลนั้นรับตำแหน่งการป้องกันร่างกายจะกลายเป็นเกราะกำบังด้านหลังยืดร่างกายทั้งหมดจะเกร็ง ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อมีภัยคุกคามต่อชีวิตเลือดในร่างกายจับตัวเป็นก้อนและในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่แข็งแกร่ง เมื่อบุคคลประสบความสุขเขาจะสร้างฮอร์โมนที่สามารถปกป้องร่างกายและเสริมความแข็งแรงของเสียง

สภาวะทางอารมณ์ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ความเครียดในระยะยาวสามารถขัดขวางการทำงานปกติของหัวใจและนำไปสู่ความดันโลหิตสูง การไหลเวียนโลหิตก็ขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไป

อารมณ์เชิงบวกของคนส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดไปยังผิวหนังจังหวะการหายใจ หากบุคคลประสบความเครียดนานเกินไปเขาอาจประสบปัญหาการหายใจ

อารมณ์ความรู้สึกในแง่ลบของมนุษย์ส่งผลเสียต่อเขากระตุ้นให้เกิดโรคต่าง ๆ

อารมณ์เชิงบวกของผู้คนส่งผลในทางบวกต่อการนอนหลับที่ดีขึ้นทำให้สภาพโดยรวมดีขึ้น การใช้ชีวิตในแง่ดีมีผลดีต่อสุขภาพดังนั้นคุณต้องคิดบวกในทุกกรณี

ผลกระทบคือกลุ่มอารมณ์อีกกลุ่มหนึ่ง ผลกระทบ - อารมณ์ของมนุษย์ที่แข็งแกร่งพร้อมกับการกระทำที่ใช้งานเพื่อแก้ไขสถานการณ์รุนแรงความขัดแย้งหรือความเครียด เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและแสดงออกในความระส่ำระสายชั่วคราว (จำกัด ) สติและการกระตุ้นอย่างฉับพลันของปฏิกิริยาอิมพัลส์ สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ

ความกลัวเป็นรูปแบบของผลกระทบมันเป็นปฏิกิริยาสะท้อนที่ทำหน้าที่เป็นกลไกป้องกันทางชีวภาพของจิตใจ อาการหลักของความกลัวคือการบินกรีดร้องกรีดร้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในกล้ามเนื้อสั่นของร่างกายอัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นความดันโลหิตเพิ่มขึ้นปากแห้งความผิดปกติของลำไส้และอื่น ๆ

ความโกรธของบุคคลสามารถนำไปสู่สภาวะที่ได้รับผลกระทบ ความโกรธปรากฏตัวในน้ำเสียงที่เพิ่มขึ้นถึงกรีดร้องท่าทางของการโจมตีและคุกคามการแสดงออกทางสีหน้า

สถานะของความคับข้องใจนั้นมีสีทางอารมณ์น้อยกว่าที่จะนำไปสู่ผลกระทบ แต่บางครั้งก็เกิดขึ้น

ความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์

ความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลนั้นเกี่ยวข้องอย่างมากกับคุณสมบัติส่วนตัวภายใน พวกเขาสะท้อนทุกอย่างที่คนมีชีวิตอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเขา คนมักจะกลัวที่จะแสดงอารมณ์ของตัวเองหรือปฏิเสธพวกเขาอาจทำให้พวกเขาสับสนด้วยความรู้สึก บางคนไม่เข้าใจพวกเขาเลยมันยากสำหรับพวกเขาที่จะพูดอะไรบางอย่างเพื่อตอบคำถามที่พวกเขากำลังประสบอยู่ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้ไม่รู้สึกตัว ดังนั้นคุณต้องคิดออกว่าอะไรคือสาเหตุของเงื่อนไขนี้ทำไมคนคนนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคนคนหนึ่งอย่างไรเขาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ บุคคลที่ไม่สามารถระบุอารมณ์และความรู้สึกของเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้

สำหรับคนจำนวนมากมันยังไม่ทราบว่าพวกเขามีประสบการณ์หรือรู้สึกอย่างไร แต่ในระดับที่มากขึ้นพวกเขาสนใจเกี่ยวกับเหตุผลของความรู้สึกของพวกเขา สาเหตุของเงื่อนไขและความรู้สึกหลายอย่างเป็นเรื่องของสังคม เนื่องจากการพัฒนาของสังคมที่ใช้งานอยู่อารมณ์ใหม่ปรากฏขึ้นหรือความหมายใหม่ให้กับพวกเขา ตัวอย่างเช่นบุคคลไม่สามารถรู้สึกถึงความรู้สึกหลังคลอด แต่สามารถเรียนรู้ได้ในภายหลังจากสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงของเขา จากวัยเด็กผู้ปกครองและคนรู้จักสอนให้เด็กแสดงอารมณ์กระตุ้นให้พวกเขาแสดงความรู้สึกของพวกเขาบอกพวกเขาว่าอารมณ์และสถานการณ์สามารถแสดงออกได้อย่างไรและเมื่อใดจะเป็นการดีกว่าที่จะควบคุมตัวเอง เมื่อคนคนหนึ่งไม่สามารถสัมผัสกับช่วงของความรู้สึกที่ทำให้ทุกคนยกเว้นเขาได้ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาก็ถือว่าเขาเห็นแก่ตัวและไม่รู้สึกตัว

อารมณ์และความรู้สึกสามารถแสดงสิ่งเดียวกันตัวอย่างเช่นบุคคลสามารถรู้สึกอารมณ์และความสุข อารมณ์ปรากฏขึ้นเมื่อความต้องการเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงทันทีหลังจากตอบสนองความต้องการที่กำหนดความรู้สึกมีวัตถุประสงค์ในธรรมชาติ การดับความกระหายความหิวโหยและความต้องการอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับอารมณ์แห่งความสุข ความรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ตัวอย่างเช่นคนที่ต้องการดื่มกาแฟ แต่มีเพียงชา แต่มันจะไม่เปลี่ยนกาแฟมันจะไม่ส่งมอบจากนั้นความพึงพอใจที่คนคาดหวังจากกาแฟ ความรู้สึกปรากฏเฉพาะกับวัตถุบางอย่างถ้ามันหายไปจากนั้นพวกเขาจะไม่เกิดขึ้น

ความรู้สึกสามารถนำขึ้นมาและพัฒนา ระดับความรู้สึกของมนุษย์มีความแตกต่าง - จากการปฏิบัติเช่นความพึงพอใจหรือทรัพย์สินเพื่อความรู้สึกประเสริฐที่โดดเด่นพร้อมกับอุดมคติและค่าทางจิตวิญญาณ

ความรู้สึกพัฒนาขึ้นตามประวัติศาสตร์และในยุคที่แตกต่างกันปรากฏการณ์หนึ่งอาจทำให้ผู้คนมีทัศนคติที่แตกต่างกัน ความรู้สึกได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและศาสนา ดังนั้นความรู้สึกตรงกันข้ามจึงเกิดขึ้นสำหรับผู้คนในประเทศต่าง ๆ ไปสู่สิ่งเดียวกัน ตัวอย่างเช่นในประเทศยุโรปผู้หญิงสามารถเดินในกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นและเสื้อยืดได้อย่างอิสระซึ่งถือว่าเป็นบรรทัดฐาน หากผู้หญิงในรูปแบบนี้เดินเข้าใกล้ผู้เชื่อมุสลิมสิ่งนี้จะทำให้พวกเขาขุ่นเคืองและดูถูกเพราะศาสนาและวัฒนธรรมของพวกเขาไม่อนุญาตให้ร่างกายของผู้หญิงเปิด

ในชีวิตของบุคคลนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงนั้นเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของเขา ในกิจกรรมทางทฤษฎีความรู้สึกทางปัญญาเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ (อยากรู้อยากเห็นความสนใจแปลกใจ) เกี่ยวกับการพัฒนาของกิจกรรมที่เป็นรูปเป็นร่าง, วัตถุที่เกิดขึ้นเช่นความรู้สึกของความสามัคคีและความงาม, การชื่นชม

ความรู้สึกทางจริยธรรมรวมถึงมโนธรรมสำนึกผิดหน้าที่ความเป็นปึกแผ่นความยุติธรรมความสูงส่ง ต้องขอบคุณความรู้สึกทางศีลธรรมบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้สึกและทัศนคติของเขาที่มีต่อผู้อื่น พวกเขายังเน้นความรู้สึกทางวิญญาณซึ่งรวมถึงความรู้สึกของความศักดิ์สิทธิ์การตรัสรู้ความเคารพเวทย์มนต์

ในความหลากหลายของความรู้สึกของแต่ละบุคคลระบบค่านิยมความต้องการและสาระสำคัญของบุคลิกภาพของเขานั้นแสดงออกมา เกี่ยวกับโลกภายนอกบุคคลต้องการที่จะกระทำในลักษณะที่จะปรับตัวให้เข้ากับเขาในเชิงบวก ดังนั้นความรู้สึกไม่เหมือนอารมณ์จึงสามารถควบคุมได้อย่างอิสระ

เมื่อบุคคลประสบความรู้สึกที่มั่นคงมั่นคงและเป็นบวกสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการที่ไม่พึงพอใจเขาก็รู้สึกหลงใหล ความหลงใหลเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่รุนแรงที่บุคคลควบคุมไม่ได้และไม่ใช่ทุกคนที่สามารถรับมือกับมันได้

สถานะทางอารมณ์แตกต่างกันในเครื่องหมายของพวกเขา (บวกหรือลบ), ความเข้ม, ความลึก, ระยะเวลาของอิทธิพลและความสำคัญของการสะท้อนในความเป็นจริง (ลึกและตื้น)

ความรู้สึกและอารมณ์เป็น stenic หรือ asthenic ขึ้นอยู่กับผลกระทบต่อกิจกรรมกิจกรรม สเตนิกเปิดใช้งานบุคคลกระตุ้นกิจกรรมระดมทรัพยากรและกองกำลังพวกเขารวมถึงความสุขความสนใจแรงบันดาลใจ คนที่มีลักษณะคล้ายแอสเทอนิกจะผ่อนคลายและบังคับให้เกิดความเครียดเช่นอารมณ์ด้านลบของบุคคลความอัปยศอดสูความรู้สึกผิดความซึมเศร้า

น้ำเสียงแห่งความรู้สึกทางอารมณ์แสดงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อคุณภาพของความรู้สึก นั่นคือปรากฏการณ์หรือการกระตุ้นบางอย่างรับผิดชอบต่อสถานะของบุคคล ตัวอย่างเช่นเสียงของทะเลเสียงของเสียงแตกบันทึกในกองไฟมุมมองของพระอาทิตย์ตกและสิ่งที่คล้ายกัน สารระคายเคืองบางอย่างสามารถทำให้เกิดอาการงี่เง่าในคน - ความเกลียดชังที่เจ็บปวดจากเสียงกลิ่นและรสนิยมที่แยกกันไม่ออก

การตอบสนองทางอารมณ์เป็นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอก ยกตัวอย่างเช่นคนเห็นดอกไม้ที่สวยงามชื่นชมชื่นชมฟ้าร้องดังสนั่น การตอบสนองทางอารมณ์เป็นการแสดงออกถึงความตื่นเต้นง่ายทางอารมณ์ของบุคคล การตอบสนองทางอารมณ์แบบนี้มีความโดดเด่นในฐานะซินโทเนียมันแสดงออกในความสามารถของบุคคลที่จะตอบสนองต่อผู้อื่นและตอบสนองต่อปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงในโลกรอบตัวพวกเขา ซินโธนีแสดงออกผ่านสภาวะความปรองดองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในความสามารถในการเข้าใจและยอมรับประสบการณ์และความรู้สึกของผู้อื่น

ความมั่นคงทางอารมณ์แสดงออกในความมั่นคงของพฤติกรรมมนุษย์ในหลากหลายสถานการณ์ในการต่อต้านความยากลำบากในชีวิตต่าง ๆ การแสดงออกของความอดทนสำหรับคนอื่น ความชุกของอารมณ์เชิงบวกหรือเชิงลบในประสบการณ์ของบุคคลก่อให้เกิดอารมณ์มั่นคงที่สอดคล้องกันในบุคคล

นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์ความรู้สึกและ แรงจูงใจ อารมณ์ความรู้สึกสามารถทำให้พฤติกรรมบางอย่างเช่นแรงจูงใจและมาพร้อมกับแรงจูงใจในขณะที่ประสบความรู้สึกบางอย่าง ตัวอย่างเช่นอาหารไม่เพียง แต่เป็นแรงบันดาลใจ แต่ยังเป็นแหล่งของความพึงพอใจและกระบวนการที่คนรับประทานพร้อมกับอารมณ์แห่งความสุข แรงจูงใจคือ "เปิด" ด้วยความช่วยเหลือของกระบวนการภายในของร่างกายและมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามความไม่สมดุลภายใน ความรู้สึกต่างจากแรงจูงใจอารมณ์คือการตอบสนองต่อกระบวนการภายนอกและถูกส่งไปยังแหล่งข้อมูลจากภายนอก

ตามธรรมชาติแล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่า alexithymia พวกเขาพูดเกี่ยวกับคนที่มี alexithymia - คนที่ไม่มีอารมณ์ คนเช่นนี้ตัดอารมณ์และความรู้สึกออกไปจากชีวิต พวกเขามีส่วนร่วมในความคิดแทน Aleksitimiki เชื่อว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจ ความหมายของชีวิต และไม่ได้ใช้ชีวิตใช้เวลากับประสบการณ์ที่ไม่จำเป็น พวกเขาไม่เคยรู้สึกอะไรเลยหรืออย่างน้อยก็พูดอย่างนั้นมันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะเข้าใจตนเองและระบุความรู้สึกของพวกเขา

ถ้าคนมีสุขภาพดีเขาก็จะมีความรู้สึกและประสบการณ์ทางอารมณ์ เนื่องจากโลกภายนอกส่งผลกระทบต่อบุคคลก็หมายความว่าเขาจะต้องตอบสนองต่ออิทธิพลเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่งดังนั้นการกระทำและความคิดทั้งหมดของบุคคลนั้นมีสีอารมณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดี

Alexithymia เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในวัยเด็กเมื่อผู้ใหญ่ในกระบวนการเลี้ยงดูลูกของตัวเองทำในลักษณะที่พวกเขาก่อให้เกิดความผิดปกตินี้ พวกเขารบกวนการสร้างอารมณ์และความรู้สึกในเด็กอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากพวกเขามีปัญหากับการแสดงออกของพวกเขา จากนั้นในขณะที่พ่อแม่คนอื่น ๆ กระตุ้นให้ลูกแสดงความรู้สึกอเล็กซิมิกนิกส์ไม่สามารถสอนสิ่งนี้กับลูกของตนเองได้เนื่องจากเป็นการยากสำหรับพวกเขาที่จะรับรู้และแสดงความรู้สึก ในกรณีส่วนใหญ่โรคนี้จะปรากฏในผู้ชาย เนื่องจากพวกเขาได้รับการสอนตั้งแต่วัยเด็กว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องร้องไห้หรือเปิดเผยประสบการณ์ที่แท้จริงของพวกเขา แต่เพื่อเก็บทุกอย่างไว้ในตัวเองหรือแม้กระทั่งไม่ยอมให้ตัวเองรู้สึกใด ๆ

ไม่เพียง แต่ในวัยเด็กเท่านั้น แต่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ alexithymia สามารถพัฒนาได้ นี่เป็นเพราะประสบการณ์ที่เครียดพร้อมด้วยอารมณ์ที่รุนแรง ด้วยความไม่สามารถที่จะรับรู้และสัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาคน ๆ นั้นมีสิ่งกีดขวางบางอย่างสำหรับพวกเขาเขาไม่อนุญาตให้พวกเขามีสติบล็อกและเพิกเฉยต่อพวกเขา ปรากฎว่าคนปกป้องตัวเองจากประสบการณ์ภายในเพราะไม่สามารถแบ่งปันกับคนหรือทำงานออกมาอย่างถูกต้อง

มีคนที่ค่อนข้างปิดความรู้สึก พวกเขาอธิบายสิ่งนี้โดยข้อเท็จจริงที่ว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ง่ายกว่าและทำกำไรได้มากกว่า ยกตัวอย่างเช่นคนเหล่านี้สามารถ“ ก้าวข้ามหัว” ได้อย่างอิสระแม้ว่าคนอื่นจะรู้สึกไม่ดีก็ตาม พวกเขาไม่รู้สึกสงสารผู้อื่นหากพวกเขาทำร้ายพวกเขาพวกเขาเพียงแค่ใช้พวกเขาอย่างไม่รู้ตัวเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว พวกเขาจัดระเบียบชีวิตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำสิ่งที่สำคัญกับพวกเขาเสียก่อน นั่นเป็นเพียงเมื่อเวลาผ่านไปมีความเข้าใจบางอย่างที่จำเป็นในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคนตระหนักถึงความเจ็บปวดทั้งหมดที่เขามีต่อผู้อื่นเมื่อญาติของเขาทิ้งเขาไว้และเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย มันสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ตรงเวลาและหยุดการเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึก


ชม: 50 251

แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

คำขอใหญ่สำหรับทุกคนที่ถามคำถาม: ก่อนอื่นให้อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปได้มากที่สุดตามสถานการณ์ของคุณหรือที่คล้ายกันมีคำถามอยู่แล้วและคำตอบที่เกี่ยวข้องของผู้เชี่ยวชาญ คำถามที่มีตัวสะกดและข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยไม่มีช่องว่างเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา! หากคุณต้องการคำตอบให้ใช้ปัญหาในการเขียนอย่างถูกต้อง