มนุษยชาติ

มนุษยชาติเป็นลักษณะบุคลิกภาพที่โดดเด่นด้วยหลักการทางศีลธรรมที่แสดงมนุษยนิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของผู้คน มนุษยชาติเป็นรูปแบบที่ได้มาและมีสติซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการของการขัดเกลาทางสังคมและการอบรมเลี้ยงดูของบุคคลโดยตัวอย่างของหน่วยงานที่สำคัญ มนุษยชาติประกอบกับคุณธรรมสูงสุดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

มนุษยชาติมีลักษณะของสัญญาณจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของตัวละครและทัศนคติต่อโลก คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงความมีน้ำใจการเสียสละเพื่อผู้อื่นความปรารถนาดีความจริงใจความเห็นอกเห็นใจความเอื้ออาทรความเคารพความสุภาพเรียบร้อยความซื่อสัตย์

มนุษยชาติคืออะไร

มนุษยชาติเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นลักษณะบุคลิกภาพในการกระทำของมนุษย์ในความสัมพันธ์กับโลกภายนอก เคารพผู้คนส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของพวกเขาปรารถนาที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างจริงใจ คุณลักษณะนี้มีการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์มากขึ้นในความสัมพันธ์แบบกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารโดยตรงของผู้คน ในกลุ่มสังคมคุณภาพนี้เป็นการอ้างอิงมากที่สุด

ลักษณะบุคลิกภาพนี้เกิดขึ้นจากตัวอย่างของผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ การสำแดงหรือขาดวิธีการแสดงให้เห็นถึงบุคคลนั้นเกิดจากโครงสร้างภายในครอบครัวและภาพจำลองส่งต่อโดยคนรุ่นเก่าไปยังรุ่นน้อง

บทบาทหลักในการพัฒนาคุณภาพนี้เล่นโดยการเลี้ยงดูของแม่ซึ่งสร้างมาตรฐานครอบครัวในครอบครัวซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณธรรมของเด็ก มีสถานการณ์ที่เด็กจำเป็นต้องแสดงคุณสมบัติทางศีลธรรมสูงโดยไม่ต้องเรียนรู้ล่วงหน้าและเป็นตัวอย่างซึ่งกลายเป็นสาเหตุของ ความขัดแย้ง ภายในและภายนอก ของ บุคลิกภาพที่กำลังเติบโต

ในกระบวนการของการพัฒนาและการขัดเกลาทางสังคมในกลุ่มบุคคลนั้นจะต้องแสดงความเป็นมิตรและการมีส่วนร่วมความสามารถในการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ในกระบวนการในรูปแบบและตำแหน่งของเขาเพื่อปกป้องมัน ด้วยระดับต่ำของการพัฒนาทักษะที่จำเป็นการปฏิเสธโดยกลุ่มหรือเกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดการปรากฏตัวของบุคคลภายนอก เหตุผลของเรื่องนี้คือการแยกปัญหาของความสำเร็จและศีลธรรมเป็นหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน

บุคคลเริ่มต้นแบบของกฎของความสัมพันธ์ในวัยเด็กที่อายุน้อยกว่า, หลอมรวมทักษะทางวัฒนธรรมและสุขอนามัย เด็กวัยหัดเดินที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามกฎของตัวเองและควบคุมการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้โดยเด็กคนอื่น ๆ ในกลุ่ม บ่อยครั้งที่เด็กเล็กหันไปหาผู้ใหญ่ที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานของพวกเขาด้วยการร้องขอเพื่อยืนยันกฎและสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาของการปรากฏตัวของมนุษยชาติเพราะบางครั้งมันยากมากสำหรับนักการศึกษาที่จะตอบสนองต่อคำขออย่างใจเย็น และเด็กที่ยื่นเรื่องร้องเรียนจะได้รับคำแนะนำอีกครั้งเพื่อหยุดยั้งเพื่อนของเขาเป็นการส่วนตัวและเตือนกฎที่บังคับใช้ในกลุ่ม

กระบวนการของการก่อตัวของมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง "ตัวฉันเอง" เมื่อเด็กได้รับอิสรภาพและข้อกำหนดสำหรับพฤติกรรมของเขาเพิ่มขึ้นเพราะคนตัวเล็กเริ่มที่จะระบุว่าตัวเองเป็นสมาชิกของสังคม ในเวลานี้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับกฎและวิธีการสื่อสารเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวอย่างของวัตถุที่มีสิทธิ์ใกล้ที่สุด (พ่อแม่เพื่อนวีรบุรุษของหนังสือภาพยนตร์)

มนุษยชาติเป็นปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกันมันแสดงออกผ่านการกระทำของมนุษย์โดยไม่สะท้อนบุคลิกและทัศนคติที่แท้จริงของเขา ในความสัมพันธ์ทางการตลาดที่ก่อตัวขึ้นและประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคุณค่าทางศีลธรรมและบุคลิกภาพไม่เชื่อมโยงกันเนื่องจากการแสวงหาสินค้าวัสดุคุณลักษณะของความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง มนุษยชาติมนุษยชาติได้กลายเป็นคำพ้องความหมายที่อ่อนแอแม้ว่าวรรณกรรมและภาพยนตร์มักจะแสดงอาการเหล่านี้เกินความจริงในฮีโร่ของตน

ความต้องการความรักการยอมรับการเคารพนั้นเกิดขึ้นได้จากการแสดงออกของความสนใจเช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมในชีวิตของผู้อื่น ความซับซ้อนของการปรากฏตัวของมนุษยชาตินี้คือคนจำนวนมากเติบโตขึ้นมาในสภาพที่น่าพอใจน้อยกว่าที่จำเป็นในการปลูกฝังคุณสมบัติดังกล่าว สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่พ่อแม่เติบโตในประเทศ CIS เมื่อปลายศตวรรษที่ยี่สิบ ในเวลานั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความอยู่รอดและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเปลี่ยนไปเด็ก ๆ เติบโตขึ้นในกระแสข้อมูลที่รีบเร่งพร้อมตัวอย่างที่ขาดหายไปการปรับตัวและสิทธิอำนาจของผู้ปกครอง

สำหรับการก่อตัวของมาตรฐานทางศีลธรรมและการปลูกฝังทักษะของการสำแดงองค์ประกอบที่สำคัญของพวกเขาคือครอบครัวและประเพณี ในครอบครัวเผด็จการที่ผู้ปกครองต้องการการยอมจำนนและอำนาจของพวกเขานั้นสัมบูรณ์เด็ก ๆ เติบโตขึ้นในฐานะนักฉวยโอกาสที่มีปัญหาในการสื่อสารอย่างชัดเจน เด็กที่อยู่ภายใต้วิธีการเลี้ยงดูที่เข้มงวดมากเกินไปมีความคิดที่บิดเบี้ยวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้คนและในครอบครัวซึ่งสามารถหาทางออกในลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันเช่น ความก้าวร้าว

การปรากฏตัวของมนุษยชาติในคนที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวประชาธิปไตยเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ครอบครัวเหล่านี้สร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและสอนให้เด็กรู้จักการเปิดกว้างต่อผู้อื่น สภาพแวดล้อมทางอารมณ์ในครอบครัวซึ่งตั้งอยู่บนความสนใจของเด็ก ความต้องการ การดูแลและการเคารพเป็นเงื่อนไขหลักสำหรับการก่อตัวของค่านิยมทางศีลธรรมของเด็ก

การก่อตัวของมนุษยชาติได้รับผลกระทบจากจำนวนสมาชิกในครอบครัว เด็กที่เติบโตในครอบครัวใหญ่ที่มีญาติหลายคนมีตัวอย่างพฤติกรรมและทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขสถานการณ์อำนาจและความคิดเห็น ญาติจำนวนมากมีส่วนในการสร้างความเมตตาชุมชนมิตรภาพความเคารพความไว้วางใจและความเอาใจใส่ในครอบครัวเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของมนุษยชาติ

ปัญหาของมนุษยชาติมีอยู่ในตัวตนของมัน การแสดงออกของมันอยู่ใน การรับรู้ ของเรา เกี่ยวกับ ตัวเราความสามารถของเราเองและผู้อื่นหน้าที่ของเราการรับรู้ของสิ่งแวดล้อมตัวเราเองในโลกเช่นเดียวกับการมีสิทธิ์ในสถานที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ สำหรับส่วนใหญ่ปัญหานี้เป็นเพราะไม่มีความรู้สึกปลอดภัยเพียงพอสำหรับการสำแดงของมนุษยชาติเป็นบรรทัดฐานในการสื่อสาร ความเมตตาการมีส่วนร่วมและคุณสมบัติทางศีลธรรมอื่น ๆ ของบุคคลสร้างความรู้สึกของความอ่อนแอและอันตราย นี่คือปัญหา

ในกระบวนการของการเติบโตและทำความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมและโลกเด็ก ๆ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดใน "ป่า" ของชีวิตผู้ใหญ่ ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เด็ก ๆ รับรู้ผู้อื่นมากกว่าคู่แข่งขันดังนั้นทัศนคติที่ไม่เป็นมิตร

ปัญหาของมนุษยชาติต้องเผชิญกับทุกคนและทุกคนในชีวิตของพวกเขา ในบางจุดคนต้องการการสนับสนุนจากคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากระหว่างการตัดสินใจหรือความรับผิดชอบ และที่นี่มีปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับการกระทำของมนุษย์ของผู้อื่น อันที่จริงเพื่อที่จะรู้สึกถึงความสำคัญของตัวเองผ่านการยืนยันจากภายนอกเราต้องเปิดรับสิ่งภายนอกนี้ การเปิดกว้างให้กับผู้อื่นต้องการความไว้วางใจในตัวพวกเขาเองและความมั่นใจในสิทธิของคุณเอง นอกจากนี้ปัญหาของการสำแดงของมนุษยชาติและคุณสมบัติทางศีลธรรมอื่น ๆ ของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับในสิทธิในชีวิตและสิทธิในการมีชีวิตของผู้อื่น เราสามารถเพิ่มเติมได้ว่าการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของสิทธิในการใช้ชีวิตคือแม่ในช่วงปีแรกของชีวิตความเชื่อพื้นฐานที่เรียกว่าในโลก เมื่อเขาไม่อยู่ที่นั่นบุคคลรู้สึกถึงภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมดังนั้นเขาจะปกป้องตัวเองและดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ บุคคลที่มีความสามารถในการแสดงความเป็นมนุษย์มีความเชื่อมั่นขั้นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มันถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่ตัวเองผ่านทางเลือกที่ใส่ใจหรือโดยแม่

ตัวอย่างของผู้ปกครองที่มีทัศนคติต่อผู้อื่นทำหน้าที่เป็นสถานการณ์สมมติเบื้องต้นของพฤติกรรมสำหรับเด็ก การปกป้องจากโลกวิญญาณแห่งการต่อสู้การให้กำลังใจความสงสัยของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับจุดแข็งความสามารถและสิทธิของเขานำไปสู่ความยากลำบากในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์และความต้องการของพวกเขาไปสู่ปัญหาความเข้าใจหรือการขาดประโยชน์จากการแสดงออกของมนุษยชาติ

ตัวอย่างของมนุษยชาติจากชีวิต

มนุษยชาติในสังคมได้กลายเป็นกระแสความสัมพันธ์ที่สร้างเงื่อนไขในการทำความเข้าใจคุณค่าของแต่ละคน สิ่งนี้จะช่วยให้รู้จักผู้คนรอบ ๆ ตัวคุณได้ดีขึ้นค้นหาคนที่มีใจเดียวกันและสร้างการสื่อสาร ผู้คนเริ่มเข้าถึงคนที่สนใจพวกเขาอย่างจริงใจ มนุษย์ช่วยคนที่ขัดสนแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาในการให้คุณค่าชีวิต

ในกิจกรรมมืออาชีพมนุษยชาติก็แสดงออกมา อาชีพที่มีมนุษยธรรมมากที่สุดคือแพทย์ครูผู้ช่วยชีวิต

การพูดของผู้ช่วยชีวิต ในปี 2015 ชายสี่คนจากรัฐฟลอริดาแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์กับผู้สูงอายุสองคน พวกเขาตัดหญ้ากวาดแทร็กและเปลี่ยนยางรถยนต์ของคู่สามีภรรยาสูงอายุรวมทั้งส่งชายชราที่โรงพยาบาลให้ตรงเวลาและเข้ารับการผ่าตัดซึ่งขยายชีวิตของเขา ตามที่หัวหน้าแผนกดับเพลิงที่ซึ่ง "Timurovs" ทำงานพวกเขาไม่ได้พูดในสิ่งที่พวกเขาทำเขาพบกับมันจากฟีดข่าวบนเครือข่ายสังคม

การปรากฏตัวของมนุษยชาติช่วยชีวิตคนที่รัก นี่เป็นอาการตามธรรมชาติของความต้องการความรักและการยอมรับ ในการแสดงความเป็นมนุษย์นั้นง่ายมากเพียงแค่เริ่มพูดคุยเหมือนวัยรุ่น ที่ดับลินสหรัฐอเมริกาชายหนุ่มเจมี่อายุ 16 ปีช่วยชายด้วยการถามคำถามเพียงข้อเดียว:“ คุณสบายดีไหม?” เป็นคำถามง่าย ๆ และใช้งานมาก ชายคนนั้นจะบอกลาชีวิตเด็กถามเขาแล้วพวกเขาก็คุยกัน ในที่สุดต่อมาชายคนนี้กลายเป็นพ่อที่มีความสุข

การปรากฏตัวของมนุษยชาติเสริมสร้างชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนสัตว์ในการช่วยชีวิตหรือเป็นความสนใจตามสภาพและความต้องการของเพื่อนและคนแปลกหน้า การมีส่วนร่วมในชีวิตนี้เป็นโอกาสที่จะแสดงให้ตัวเองว่าความคิดที่โง่และน่ารังเกียจเกี่ยวกับคนที่ด้อยกว่าของคน ๆ นั้นเป็นความผิดพลาด มนุษยชาติเป็นลักษณะบุคลิกภาพการแสดงออกของมันคือความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคลมันเป็นค่าที่ปรากฏอย่างมีสติ

เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการปรากฏตัวของมนุษยชาติตามคำร้องขอของผู้คนมันเป็นทางเลือกที่มีสติ ทุกคนสามารถเลือกได้โดยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของตัวเองในฐานะบุคคลคนอุดมคติในอุดมคติที่สามารถทำมากกว่าแค่อยู่


ชม: 415

แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

คำขอใหญ่สำหรับทุกคนที่ถามคำถาม: ก่อนอื่นให้อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปได้มากที่สุดตามสถานการณ์ของคุณหรือที่คล้ายกันมีคำถามอยู่แล้วและคำตอบที่เกี่ยวข้องของผู้เชี่ยวชาญ คำถามที่มีการสะกดและข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยไม่มีช่องว่างเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา! หากคุณต้องการคำตอบให้ใช้ปัญหาในการเขียนอย่างถูกต้อง