เสน่ห์

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว แรงดึงดูดที่แปลจากภาษาอังกฤษ (แรงดึงดูด) หมายถึงแรงดึงดูดหรือแรงดึงดูดของบุคคลอื่น แหล่งท่องเที่ยวเกิดจากความสนใจของผู้คนในกันและกัน อันเป็นผลมาจากความโน้มถ่วงนี้บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น แรงดึงดูดนั้นวัดจากระดับคะแนนระหว่างบุคคล

สิ่งที่ดึงดูดใจ - สิ่งนี้ในด้านจิตวิทยาหมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรระหว่างผู้คนและการแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน แหล่งข้อมูลอื่นให้คำจำกัดความของแนวคิดนี้ดังต่อไปนี้: สิ่งที่ดึงดูดแสดงถึงการเกิดขึ้นของความน่าดึงดูดใจในกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลโดยบุคคลอื่น การพัฒนาของสิ่งที่แนบมาเกิดขึ้นในเรื่องที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่เฉพาะเจาะจงการประเมินที่ก่อให้เกิดความหลากหลายของความรู้สึกรวมถึงความรู้สึกเช่นเป็นศัตรูความเห็นอกเห็นใจและความรักและจะแสดงเป็นทัศนคติพิเศษทางสังคมต่อบุคคลอื่น

นักสังคมวิทยาพร้อมกับนักจิตวิทยาศึกษากลไกของการสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรและสิ่งที่แนบมาเมื่อรับรู้ซึ่งกันและกันสาเหตุของความสัมพันธ์ทางอารมณ์แต่ละบทบาทของความคล้ายคลึงกันของลักษณะของวัตถุและเรื่องของการรับรู้เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่พวกเขาอยู่ อิทธิพลของลักษณะเช่นความใกล้ชิดในการสื่อสารระหว่างคู่ค้าระยะห่างระหว่างพวกเขาความถี่ในการประชุมของพวกเขา; อิทธิพลของเงื่อนไขการมีปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมร่วมที่ช่วยให้เกิดพฤติกรรม

แรงดึงดูดระหว่างบุคคล

ในจิตวิทยาต่างประเทศและในประเทศคำว่า "แรงดึงดูด" ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางอารมณ์ในระยะแรกของการทำความรู้จักคำพ้องความหมายของคำว่า "แรงดึงดูดระหว่างบุคคล"

แนวคิดของแรงดึงดูดเป็นแรงดึงดูดของร่างกายในเวลาเดียวกันนี่ก็เป็นแนวโน้มที่จะรวมเข้าด้วยกัน แนวคิดนี้รวมถึงรูปแบบพิเศษของการรับรู้ของแต่ละคนโดยอิงจากการก่อตัวของความรู้สึกในเชิงบวกที่มั่นคงทางอารมณ์สำหรับเขา บุคคลไม่เพียง แต่เข้าใจซึ่งกันและกันพวกเขาสร้างความสัมพันธ์บางอย่างด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน จากการประมาณการที่เกิดขึ้นช่วงของความรู้สึกที่หลากหลายเกิดขึ้นรวมถึงการยอมรับของบุคคลเช่นเดียวกับการรวมตัวของความเห็นอกเห็นใจความรักหรือการปฏิเสธสำหรับเขา สาขาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไกของการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่แตกต่างกันให้กับบุคคลที่รับรู้ได้รับคำนิยามของการศึกษาของแหล่งท่องเที่ยว

การดึงดูดความสนใจระหว่างบุคคลเป็นกระบวนการของการดึงดูดความสนใจของแต่ละบุคคล การดึงดูดนั้นถือเป็นทัศนคติทางสังคมแบบพิเศษที่มีต่อบุคคลอื่นซึ่งองค์ประกอบทางอารมณ์เป็นหลัก การดึงดูดความสนใจจากการรับรู้ระหว่างบุคคลเผยให้เห็นถึงช่วงเวลาที่การสื่อสารคือการตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่แน่นอนทั้งในด้านสังคมและระหว่างบุคคล

แรงดึงดูดส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งนำมาใช้ในการสื่อสาร การศึกษาเชิงประจักษ์ของการดึงดูดความสนใจระหว่างบุคคลนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้แจงปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของความสัมพันธ์เชิงบวกทางอารมณ์ระหว่างผู้คน

การศึกษาเชิงประจักษ์ตรวจสอบคำถามต่อไปนี้:

  • ความคล้ายคลึงกันของลักษณะของวัตถุและเรื่องของการรับรู้ในกระบวนการสร้างความสนใจซึ่งกันและกัน
  • คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการสื่อสาร (ความถี่ของการประชุมความใกล้ชิดของคู่สื่อสาร)
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการโต้ตอบและการดึงดูดระหว่างคู่สนทนา

ควรสังเกตว่าแนวคิดนี้ไม่ได้อธิบาย แต่เป็นการเปรียบเทียบ (เชิงพรรณนา) ทฤษฎีดุลยภาพของดุลเดอร์ (ดุลยภาพ) อธิบายถึงแรงดึงดูดทางสังคมร่วมกันในลักษณะนี้: หากคุณสังเกตเห็นว่าคุณเห็นอกเห็นใจสิ่งนี้ก็ทำให้คุณชอบคนที่เป็นไปได้มากที่สุด

แรงดึงดูดคืออารมณ์ที่มีวัตถุเป็นตัวตนและเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการประเมินที่มีเสถียรภาพที่พร้อมท์ให้ดำเนินการในบางวิธี

การก่อตัวที่น่าสนใจ

ช่วงของความน่าดึงดูดใจของบุคคลหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนั้นสามารถแสดงในรูปแบบของการประเมินอารมณ์: ความรัก, ชอบ, ชอบ, เป็นกลาง, ไม่ชอบ, เกลียดชัง

ระดับของแรงดึงดูดด้วยการจัดอันดับทางอารมณ์ของ“ ความรัก” เกิดขึ้นเมื่อ บุคคล อื่นมีความหมายต่อคุณและคุณต้องการที่จะอยู่กับเขาตลอดเวลา

ระดับของการดึงดูดด้วยการให้คะแนนทางอารมณ์ที่“ ชอบ” นั้นเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมโยงบุคคลกับเพื่อนและคุณชอบวางแผนร่วมกันและอยู่ด้วยกัน

ระดับของแรงดึงดูดด้วยการให้คะแนนความรู้สึกแบบ "ถูกใจ" นั้นเกิดขึ้นเมื่อมีคนกระตุ้นอารมณ์ทางบวกในตัวคุณและคุณยินดีที่จะพูดคุยกับบุคคลนี้

ระดับของการดึงดูดด้วยการให้คะแนนทางอารมณ์ของ "เป็นกลาง" เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่ก่อให้เกิดอารมณ์เชิงลบหรือเชิงบวกและคุณไม่ควรหลีกเลี่ยงและไม่มองหาการพบปะกับเขา

ระดับของแรงดึงดูดด้วยการจัดอันดับทางอารมณ์ที่“ ไม่ชอบ” เกิดขึ้นเมื่อบุคคลกระตุ้นอารมณ์เชิงลบและคุณไม่ต้องการคุยกับเขา

ระดับของแรงดึงดูดด้วยการจัดอันดับทางอารมณ์ของ“ ไม่ชอบจริงๆ” เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งตกอยู่ในรายชื่อของคนที่ไม่พึงประสงค์และคุณหลีกเลี่ยงการติดต่อกับเขาอย่างแข็งขัน

ระดับของแรงดึงดูดด้วยการจัดอันดับทางอารมณ์ของ“ ฉันเกลียด” เกิดขึ้นเมื่อคุณอารมณ์เสียเมื่อเห็นบุคคลนี้และในความคิดของคุณที่คุณต้องการทำร้ายเขา

มีหลายระดับของแหล่งท่องเที่ยว: ความเห็นอกเห็นใจมิตรภาพความรัก

ความเห็นอกเห็นใจคือการจัดการภายในการดึงดูดหรือการอนุมัติทัศนคติทางอารมณ์ที่มั่นคงของบุคคลที่มีต่อกลุ่มคนหรือปรากฏการณ์ทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งปรากฏตัวในค่าความนิยมเป็นมิตรชื่นชมชื่นชมให้ความช่วยเหลือและการสื่อสาร

มิตรภาพคือประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เลือกสรรและมั่นคงซึ่งมีลักษณะโดยความรักต่อกันของผู้เข้าร่วมรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการอยู่ใน บริษัท ของเพื่อนหรือเพื่อน

ความรักหมายถึงทัศนคติในเชิงบวกและอารมณ์ในระดับสูงซึ่งวัตถุนั้นโดดเด่นท่ามกลางผู้อื่นและวางไว้ในศูนย์กลางของผลประโยชน์ที่สำคัญเช่นเดียวกับความต้องการของเรื่อง

ปัจจัยที่น่าสนใจ

ปัจจัยภายในของสถานที่น่าดึงดูดรวมถึงปัจจัยที่ดึงดูดความสนใจระหว่างบุคคล ได้แก่ รูปลักษณ์ของเด็กทารกปัจจัยความคล้ายคลึงกันของพันธมิตรการสื่อสารความน่าดึงดูดทางกายภาพสไตล์การสื่อสารที่แสดงให้เห็นและปัจจัยสนับสนุน

ลักษณะที่ปรากฏของเด็กเป็นลักษณะนิสัยของผู้ใหญ่ แต่มีลักษณะที่ดูเป็นเด็ก หากลักษณะของบุคคลแม้ว่ารายละเอียดเล็กน้อยคล้ายกับลักษณะของเด็กก็มักจะรับรู้โดยคนนี้ คุณสมบัติของการปรากฏตัวของเด็กพูดถึงความอ่อนแอการป้องกันความงมงายซึ่งไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาของความกลัวและความกังวลในคนอื่น ๆ ดังนั้นผู้ใหญ่ที่มีรูปร่างหน้าตาของเด็กจึงจัดว่าเป็นคนที่อ่อนแอพึ่งพาคนไร้เดียงสาเมื่อพิจารณาถึงพวกเขาด้วยความใจดีอารมณ์และความซื่อสัตย์

คนส่วนใหญ่รู้สึกถึงความต้องการการยืนยันตัวเองอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องการบรรลุเป้าหมายนี้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านการปกครองของบุคคลที่อ่อนแอกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการนี้พวกเขาโต้ตอบกับผู้ที่จะให้โอกาสนี้ เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง ดังนั้นจึงมีสองเหตุผลที่ทำให้คนในวัยเด็กน่าสนใจ นี่ไม่ใช่การรับรู้ว่าเป็นภัยคุกคามและความสามารถในการครอบงำพวกเขา บ่อยครั้งที่ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นเด็กเป็นเรื่องผิดพลาดและลักษณะที่แน่วแน่และเด็ดขาดนั้นถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์ในลักษณะที่ดูเป็นเด็ก

ในเวลาเดียวกันการเชื่อมต่อระหว่างแรงดึงดูดและความดึงดูดทางกายภาพนั้นไม่ชัดเจน มันเกิดขึ้นที่ความเห็นอกเห็นใจเกิดจากคนที่มองแวบแรกไม่น่าพอใจ แต่ในกระบวนการของการปฏิสัมพันธ์ผู้คนเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อพวกเขาและถ้าใครสังเกตจิตใจรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ท่าทางที่เป็นมิตรและรูปลักษณ์ที่มีความปรารถนาที่จะพบพวกเขา และในทางกลับกันด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามบุคคลสามารถดูแปลกและเย็นแสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวและมีส่วนร่วมในการหลงตัวเองในขณะที่การกระทำที่ไม่ถูกต้องผิดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น บุคคลนี้จะไม่ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ

นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าตำแหน่งทั้งหมดมีบทบาทในการก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ: ชีวิตส่วนตัวประเภทใดที่บุคคลมีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใดที่เขาเป็นผู้นำความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนญาติญาติศักดิ์ศรีและหลักการทางศีลธรรมของเขา บางครั้งมีลักษณะเชิงลบเพียงอย่างเดียวและภาพนั้นไม่เป็นที่ต้องการ ในเรื่องนี้มันเป็นความน่าดึงดูดใจของบุคคลที่มีความสำคัญในสายตาของผู้อื่น

คนที่มีเสน่ห์มักจะเต็มใจยิ้มมากกว่า มีไหวพริบและอารมณ์ขันที่ดี พวกเขาหัวเราะเยาะตัวเอง ประพฤติตนอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติในสถานการณ์ต่าง ๆ ร่าเริงร่าเริงมองโลกในแง่ดี; ด้วยความเต็มใจและมักจะให้คำชม; เป็นมิตรมั่นใจติดต่อ ค่อนข้างง่ายนำคนไปสู่การสนทนาเกี่ยวกับเขา แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือตอบสนองต่อการร้องขอชื่นชมยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นรู้วิธีการทำงานเป็นทีมมีความสุขในรูปลักษณ์ (แต่งตัวอย่างมีรสนิยมและสุนทรียภาพ)

การวิจัยทางจิตวิทยายืนยันว่าเมื่อคนมีความมั่นใจในตัวเองเขาเลือกคู่ที่สวยงาม การขาดความมั่นใจดังกล่าวทำให้เรามุ่งเน้นไปที่ความดึงดูดทางกายภาพในระดับต่ำหรือปานกลางของบุคคลอื่น เมื่อการสื่อสารความสามารถในการเข้าสังคมและสนุกสนานได้รับการชื่นชมมากกว่าความงามตามธรรมชาติภายนอกพร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา มันถูกตั้งข้อสังเกตว่าอิทธิพลของความน่าดึงดูดใจจากภายนอกมักจะสูงกว่าในช่วงแรกของการรู้จักและลดลงเมื่อคนหนึ่งรู้จักคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล


ชม: 15 099

แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

คำขอใหญ่สำหรับทุกคนที่ถามคำถาม: ก่อนอื่นให้อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปตามสถานการณ์ของคุณหรือในทำนองเดียวกันว่ามีคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว คำถามที่มีการสะกดและข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยไม่มีช่องว่างเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา! หากคุณต้องการได้รับคำตอบให้ใช้ปัญหาในการเขียนอย่างถูกต้อง